IMG 6298 Claire LootsIk ben opgegroeid met het idee dat je altijd voor ‘het hoogst haalbare’ moet gaan. Prettige wedstrijd…

Ik promoveerde voor mijn coschappen. Na de verdediging van mijn proefschrift, lag ik ’s avonds vooral te denken aan de antwoorden die ik scherper had kunnen en moeten formuleren. Nog een paar maanden later realiseerde ik me dat ‘het hoogst haalbare’ eigenlijk onhaalbaar is. Dat maakte me regelmatig ontevreden terwijl er toch genoeg was om blij mee te zijn! Het was de hoogste tijd om mijzelf eens onder de loep te nemen. Gelukkig trof ik een goede coach die me aan de hand nam langs de afgronden van mijn gedachten over mezelf. Ik realiseerde me dat ik een plaatje van mezelf had gecreëerd in mijn hoofd: de beste arts, ambitieus, innovatief, attent, foutloos, etc… Ik zag onder ogen dat ik onbewust een ideaalbeeld had gecreëerd dat onhaalbaar was. Gelukkig leerde ik ook hoe ik dat beeld los kon laten.

 

In die tijd deed ik mijn coschap huisartsgeneeskunde waar ik veel blijer van werd dan ik had verwacht. Ik wist niet dat je zo veel energie over kon houden na een dag hard werken! Maar ik liep ook tegen mijn eigen oordelen en vooroordelen aan over mezelf en over huisartsgeneeskunde: ‘ik was toch gepromoveerd?’, ‘was huisartsgeneeskunde wel ambitieus genoeg?’ Na een week keek ik mezelf nog eens goed aan in de spiegel en moest letterlijk lachen. Wat een onzin om me te laten leiden door een fictief beeld over mezelf, status en de reactie van de buitenwereld! En wat was het een opluchting dat ik op tijd met die coach aan de slag was gegaan zodat ik kon inzien dat ik sterk werd gedreven door extrinsieke factoren.

In de periode die hierop volgde, sprak ik met veel co-genoten en andere jonge medici over ‘wat te doen als we later groot zijn’. Ik realiseerde me dat ik niet de enige was die zo sterk werd geleid door extrinsieke factoren. Steeds vaker verbaasde ik me erover dat er tijdens de studie zo weinig aandacht was geweest voor keuzebegeleiding. Het viel me op dat we met elkaar spraken over of je zou moeten promoveren om in opleiding te komen, maar we hadden het niet over waar je echt gelukkig van wordt. Daarom richtte ik samen met Heleen Esser, sociologe en coach, Geneeskeuze op. Wij wilden een toegankelijke training aanbieden waarin we jonge medici die vragen zouden stellen waar het echt om gaat. Het is immers een beslissing die nogal veel impact heeft op je toekomst. Bovendien is de vraag ‘waar wil jij de komende 40 jaar je bed voor uitkomen’ makkelijker gesteld dan beantwoord. Omdat we zo veel bezig zijn met het bereiken van de volgende mijlpaal is er weinig tijd en aandacht om terug te gaan naar de basis. Daar maken we in de Geneeskeuze trainingen ruimte voor. Zo begeleiden we jonge medici op een frisse manier om hun intrinsieke drijfveren te onderkennen en zo een weg te vinden die daadwerkelijk bij hen past. En het is een voorrecht om dat te mogen doen. Als iemand mij vraagt waarom Geneeskeuze succesvol is dan antwoord ik altijd dat we gewoon zijn begonnen, en zo werken we nog steeds, we blijven niet hangen in alle voor- en nadelen. Daarnaast blijven we vernieuwen en uit onze comfortzone gaan. We laten ons leiden door intentie en niet door geld of een ander einddoel. Tot slot nemen we onszelf nog regelmatig onder de loep met hulp van de coach waarbij mijn eigen pad ooit begonnen is. Ik geloof dat deze factoren maken dat we ‘in de flow’ blijven met Geneeskeuze.

Inmiddels ben ik moeder en in opleiding tot huisarts, en ik weet dat ik 100% op mijn plek ben omdat ik ‘leven naar het plaatje over mezelf’ los kon laten en ben gaan leven. Ik ben mijn coach nog steeds dankbaar dat hij me heeft geholpen om vanuit mezelf te gaan leven. Dat gun ik iedereen!

 

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media