AMY 2015.01.25 Amy Besamusca klIn mijn werk als psychiater ben ik veel in contact met mensen die problemen, maar vaak ook mooie levensopvattingen en inspirerende ideeën hebben. Daarin zie ik hoe vrouwen de wereld draaiende houden en hun krachten aanwenden op kleine en grote schaal. Het is een genoegen om velen bij te staan en te helpen hun kwaliteiten handiger in te zetten, als dat even niet vanzelf gaat. De helft van mijn carrière was gericht op bestuurlijke activiteiten in de zorg en raakvlakken daarvan. Hierbij was ik steeds gericht op het ontwikkelen, actualiseren en uitdragen van visie en het faciliteren van al diegenen die zich inzetten voor de uitvoering van kwalitatief goede zorg, en het neerzetten van een werkbare structuur in een goede sfeer. Waar besturen kan worden vergeleken met het afhakken van een rotsblok tot een grove structuur voor een later beeldhouwwerk, is behandelen het met een klein beiteltje uitwerken van een precieze vorm. De tweede helft van mijn loopbaan besloot ik mij volledig in te zetten voor het fijne werk als behandelaar, arts, psychiater en psychotherapeut, waarbij ik het psychotrauma als belangrijkste werkveld koos. Dat werd mijn rozentuintje, met veel nadruk op multiculturaliteit.

Zo heb ik in Nederland veel gewerkt met mensen uit de Mediterrane en Caribische regios en werk ik nu met expats in Nederland. Daarnaast werk ik in Afrika in post-conflict regios, vooral in het Grote Merengebied. Daar ben ik ongeveer driemaal per jaar een maand voor consulten en help ik om artsen, psychologen en verpleegkundigen op te leiden. In mijn boek 'Wij zijn allemaal nomaden' (2014) heb ik beschreven hoe het proces zich afspeelt als je in een andere cultuur binnenstapt als werkgast.Cultuur, gedrag en interactie houden mij dagelijks bezig, met de wisselwerking tussen maatschappij en individu, de consequenties, coping en keuzes die eruit voortvloeien. Ook de interactie tussen mensen speelt daarbij een rol, en de plaats die vrouwen innemen in veel belangrijke processen. Mijn doel is daarnaast om gericht kennis over te (doen) dragen omdat mensen daardoor in principe zelfredzamer kunnen worden. Ik ben dus niet zozeer een wetenschapper als wel gewoon een praktische dokter. Sinds medio 2014 ben ik lid van de Commissie Corrie Hermannprijs.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media