Een vrouw met een missie

Kennismaking met Giliam Kuijpers door Sylvia Buis

 

APAfotografie rechtenvrij GiliamKuijpers 03De KNMG, van oudsher een ‘mannenbolwerk’ is aan het feminiseren aan de top. Met Wendela Hingst kwam de eerste vrouwelijke directeur en  Giliam Kuijpers is sinds enkele maanden directeur Beleid & Advies. Ik sprak met haar ter kennismaking en om te kijken naar raakvlakken met de VNVA. En die zijn er voldoende.

Giliam is een mooi rolmodel voor specialisten die met hart en ziel voor een specialisme gaan, en dan bemerken dat er meer is naast het directe arts-patiënt contact en uiteindelijk besluiten afscheid te nemen van de artsenpraktijk omdat het hen beter past. Tijdens haar zwangerschap – in opleiding tot kinderarts – bloeide de interesse voor ‘breder kijken’ op, al vervolgde ze wel haar opleiding. Zij verbaasde zich toen al over de dokterscultuur van competitie, hard werken en weinig ruimte voor de arts als persoon. Twee maal een hartinfarct op 34-jarige leeftijd (een klassiek voorbeeld van atypische klachten, door huisarts en haarzelf weggezet als hyperventilatie, vandaar ook haar interesse voor gendersensitieve geneeskunde) zette haar verder aan het denken. In haar ziekenhuis begon ze met het opzetten van evaluatiegesprekken (IFMS). Ze straalt als ze hierover vertelt, want ze merkte hoe dicht dit thema haar raakte en haar inspireerde. Opeens was ze een vrouw met een missie: zorgen voor goede professionele ontwikkeling van artsen en daarnaast het stimuleren van een open feedbackcultuur onder artsen. Ze breidde dit uit en ging voor 50% werken in de sociale pediatrie, een deelspecialisme dat zich richt op thema’s als kindermishandeling en ontwikkelingsproblematiek. Een Master Verandermanagement bood de gelegenheid om dieper na te denken over hoe veranderingsprocessen gaan (of vaak niet gaan) en tevreden met  50-50% verdeling  tussen patiënten zorg en beleid kwam de vacature van de KNMG. Deze is haar op het lijf geschreven, en ze geniet van het uitzetten van nieuwe lijnen voor de KNMG. Haar timing was een toevalstreffer. Giliam kwam precies binnen op het moment dat er ook ruimte voor verandering was.

Het beleidsplan van de KNMG bestaat uit 5 nieuwe programma’s: Versterking van de medische professional, Gezondheid Voorop, Bescherming beroepsgeheim, Optimale Laatste Levensfase en Versterking van kwetsbare patiënten. Je zou ze kunnen vergelijken met de zuilen van de Domus Medica, met als fundament de artseneed. Voorop staat, zo benadrukt Giliam, dat de KNMG als landelijke artsenfederatie het voor en namens alle artsen ontwikkelt. Naast de beleidsafdeling kent de KNMG een afdeling Opleiding en Registratie en afdeling Medisch contact.   

Wat betreft genderspecifieke geneeskunde vertelt Giliam dat we moeten  blijven kijken hoe we zorg op maat voor de patiënt, gekoppeld aan diversiteitsvraagstukken, kunnen verbeteren. De KNMG onderzoekt de mogelijkheden om daar voor 2017 een speerpunt van te maken, en daarom zijn we heel blij dat Giliam op 19 maart op ons gendersymposium zal spreken over de nieuwe koers van de KNMG en gendervraagstukken.

De vraag kwam naar boven of een vereniging voor vrouwelijke artsen, die mannen per definitie uitsluit ook al staan zij open voor een meer feminiene kijk op de geneeskunde, wel van deze tijd is. Natuurlijk, dat blijven we ons afvragen en met Giliam sprak ik over thema’s die geagendeerd moeten blijven zoals verschillen in doorstroom van mannen en vrouwen naar hogere posities en maatschappen,  de achterstand van vrouwelijke allochtone dokter in de doorstroom naar specialismen, en de feminisering van de geneeskunde. Kortom, thema’s genoeg om over verder te praten en raakvlakken (en enthousiasme) genoeg!

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media