HomeNieuws

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) en Geneeskeuze zijn een samenwerkingsverband aangegaan om trainingen aan te bieden voor vrouwelijke en mannelijke artsen waarbij de nadruk ligt op ‘de mens in de dokter’. Deze samenwerking wordt gelanceerd met de training ‘tijd- en energiemanagement’.

Lees meer...

De belangstelling voor alledaagse klachten is in de geneeskunde vaak omgekeerd evenredig met de frequentie ervan. Zo hebben veel vrouwen in de vruchtbare leeftijd premenstruele klachten. Gelukkig hoeft niet iedereen behandeld te worden, maar er is in de praktijk wel vraag naar.

Lees meer...

Van 25 tot 28 juli 2019 viert de Medical Women International Association (MWIA) haar 100-jarig bestaan met een wereldcongres. In New York werden de eerste fundamenten voor dit internationale netwerk van vrouwelijke artsen gelegd. Inmiddels staat zij als een huis met uitgebreide contacten over zes continenten en adviserende rol in onder andere WHO en UN. Het belooft een kleurrijk congres te worden waarbij zoals altijd het wetenschappelijk programma van hoog niveau zal zijn. Het thema ‘medical women-ambassadors of change’ bied jou de mogelijkheid om zowel je onderzoek te delen als ook maatschappelijk relevante ontwikkelingen te presenteren. De MWIA zet zich in voor de belangen van meisjes en vrouwen over de hele wereld. Een recente survey onderstreepte weer belangrijke onderwerpen als protectie tegen geweld, discriminatie (privé of op de werkvloer), mentorschap, advies voor het vinden van een work-life balance, maar zeker ook gendersensitieve geneeskunde. Gelukkig steeds meer een hot-topic, ook in Nederland. Het is vooral ook weer een mogelijkheid om naar een inspirerende plek te gaan met sprekers op wereldniveau, die mij ook iedere keer weer inspireren en motiveren. Op de website van onze Amerikaanse zustervereniging tref je alle informatie.

Lees meer...

De commissie Corrie Hermann is op zoek naar kandidaten voor 2019!

Ken jij een vrouwelijke arts, die

  • • zich inzet voor een maatschappelijk relevant onderwerp? Haar activiteiten kunnen liggen in de curatieve of sociale zorg, maar ook in onderwijs, onderzoek of bestuur
  • • baanbrekend, grensverleggend of inspirerend is ten aanzien van dit betreffende onderwerp?
  • • emancipatoir is ten opzichte van de vrouwelijke arts: rolmodel, inzet voor toename vrouwen in hogere (bestuurs)functies, et cetera
  • • aandacht heeft voor seksegebonden aspecten in haar werk of nevenfuncties

Wil je ons attenderen op deze mogelijke kandidaat, stuur dan een e-mail met een korte motivatie naar het VNVA Secretariaat of naar de voorzitter van de commissie, Prof. Dr. Nine Knoers: V.V.A.Knoers@umcutrecht.nl.

Wij zien aanmeldingen graag voor 31 juli 2018 tegemoet.

 

Lees meer...

Mala MisraOp 24 maart jl. werd voorafgaand aan het VNVA Symposium ‘Recht op gezondheid vraagt meer dan aandacht’ de VNVA Essayprijs 2018 uitgereikt.

Lees meer...

Huisarts Maria van den Muijsenbergh werd per 1-9-2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg aan de Radbouduniversiteit en UMC te Nijmegen. De leerstoel is ingesteld door Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. Zij aanvaardde haar hoogleraarschap op 9 maart. Titel van haar oratie: “Verschil moet er zijn!”.

Lees meer...

Inauguratie 23022018De leerstoel voor vrouwspecifieke geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen is 23 februari jl. formeel weer gevuld. Het heeft even geduurd voordat er een opvolgster voor Toine Lagro-Jansen was gevonden, maar met Sabine Oertelt-Prigione krijgen genderaspecten in de geneeskunde weer volop aandacht. Zij heeft ruime ervaring in genderspecifiek onderzoek als interniste en in de Public Health. In haar oratie vertelde zij dat haar focus ligt op het toegankelijk maken van het vele onderzoek naar sekseverschillen dat inmiddels plaatsvindt. Verschillen in hoe aandoeningen zich manifesteren bij vrouwen en mannen raken steeds meer bekend, maar zo zijn er ook verschillen in resultaten van onderzoek als het door een man of door een vrouw uitgevoerd wordt. Zij zal zich concentreren op onderzoek en onderwijs.

In 1996 werd de bijzondere leerstoel Sekseverschillen in de Geneeskunde aan de Radboud Universiteit ingesteld op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen. Toine Lagro heeft deze tot en met 2013 vervuld. Inmiddels was de leerstoel overgenomen door de Radboud Universiteit. Wij zijn als VNVA heel blij dat er een vervolg is gekomen voor deze leerstoel, omdat aandacht voor genderspecifieke aspecten in de geneeskunde heel hard nodig is.

- Lydia Ketting-Stroet

 

Inauguratie 23022018 2

Lees meer...

Donderdag 8 maart 2018, zal Lilianne Ploumen de Aletta Jacobsprijs in ontvangst nemen voor haar bijdrage aan vrouwenemancipatie. Elke twee jaar wordt deze prijs uitgereikt door de Rijksuniversiteit Groningen aan een vrouw met een academische opleiding die bijdraagt aan nationale en/of internationale emancipatie. De prijs krijgt zijn naam van de eerste vrouwelijke student aan de RUG en de eerste vrouwelijke dokter van Nederland, Aletta Jacobs (1854-1929). Vorige winnaars van deze prijs zijn o.a. Neelie Kroes, Hedy d’Ancona, en Petra Stienen.

Lees meer...

De jury van de Essayprijs heeft de ingezonden essays voor de Essayprijs 2018 beoordeeld en drie kandidaten genomineerd.

De genomineerden zijn:

Lees meer...

Vrouwelijke vluchtelingen ondervinden meer barrières op weg naar werk dan mannelijke vluchtelingen, concludeert KIS in het rapport ‘Mind the gap’: barrières en mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen’.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media