HomeNieuwsAgendaWetenschappelijk congres Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid

Wetenschappelijk congres Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid

Wanneer: woensdag 23 mei 2018 van 13.00-17.30 uur, Inntel Hotel te Rotterdam 
Kosten: € 25,- 

Inschrijven via: https://genderengezondheid.nl/congres/

Introductie
Vrouwen, mannen en geneesmiddelen. Dat is het thema van het eerste congres van de recent opgerichte Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid. Onder de titel Sex, Drugs & Science stellen we sekse en gender aspecten van ontwikkeling, gebruik en werking van geneesmiddelen centraal.

De Alliantie Gender & Gezondheid in samenwerking met WOMEN Inc. heeft geleid tot een groter bewustzijn van de urgentie van een gendersensitieve gezondheidszorg bij politiek, onderzoeksfinanciers, onderzoekers, opleiders, patiëntenorganisaties en het brede publiek. Echte doorbraken op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling en -gebruik die rekening houden met sekse en gender, laten nog op zich wachten. Daarom agenderen wij dit thema in samenwerking met ZonMw, met als doel er toe bij te dragen dat ook stakeholders zoals het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de farmaceutische industrie hun verantwoordelijkheid nemen en het ‘one shot for all’ ontwikkelingsmodel van geneesmiddelen verlaten. Evidentie voor een innovatieve benadering van geneesmiddelenonderzoek en -gebruik is ruimschoots aanwezig. [1]

Wat komt er aan de orde op het congres?
Sessie I: Zijn vrouwen een subgroep? is gewijd aan de spanning tussen bestaande regelgeving en voorstellen voor een innovatieve benadering. We slaan een brug tussen de huidige stand van zaken in geneesmiddelenonderzoek en wat er moet gebeuren om dit gendersensitief te maken.
Sessie II: Man-Vrouw verschillen in lab en kliniek gaat in op man-vrouw verschillen en geneesmiddelengebruik bij migraine, reuma, hart- en vaatziekten en autisme.
Sessie III: Beyond the obvious (topics) and what’s next heeft een interactief karakter en beoogt toekomstige terreinen te verkennen in relatie tot geneesmiddelengebruik m/v, waaronder voortplanting en reproductieve veroudering, in samenwerking met WOMEN Inc.

Voorafgaand aan de borrel (16.30-17.00) is er een Algemene Ledenvergadering van de NVG&G, de leden van de NVG&G zijn van harte welkom. Verkiezing van een (nieuw) bestuur vindt eerst in 2019 plaats.

De NVG&G (www.genderengezondheid.nl) is opgericht op 5 oktober 2017. Doelstelling is het bevorderen van een sekse- en gendersensitieve benadering van ziekte en gezondheid in onderzoek, onderwijs en zorgpraktijk, om te komen tot een betere gezondheidszorg voor vrouwen en mannen. Een dergelijke benadering is multidisciplinair en gaat uit van een intersectionele aanpak.

 

Congresflyer Sex Drugs Science NVGG 2018

Aanvullende informatie

  • Datum: woensdag, 23 mei 2018
  • Tijd: 13.00-17.30 uur
  • Locatie: Inntel Hotel te Rotterdam
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media