HomeNieuwsBlogsMedisch Leiderschap

Columns Medisch Leiderschap

De columns worden geschreven door Angelique van Dam en Moniek de Boer.

Klik hier voor meer informatie over de training Medisch Leiderschap voor Dokters van Angelique van Dam en Moniek de Boer.

Regelmatig werken wij in onze trainingen met de “Lands work exercise” van CRR. Elke keer is het weer indrukwekkend hoe dit mensen uit verschillende gebieden in de gezondheidszorg helpt om elkaar beter te begrijpen. 

Mensen uit verschillende groepen doen zeker hun best om samen te werken. Na grote transities blijkt het echter regelmatig moeilijk om vanuit begrip met elkaar samen te werken. En dat is precies waar dit ‘Landen werk’ impact op heeft.
De essentie van deze oefening is, dat je bij elkaar op bezoek gaat met het perspectief van een nieuwsgierige, welgemeend geïnteresseerde en respectvolle toerist. Door op die manier toerist te zijn in een land, ben je ontspannen en enthousiast.
Dit zijn dan ook de grondregels voor deze oefening:

Lees meer...

Medisch Leiderschap staat voor het inspireren en motiveren van anderen. Op papier staat dat er heel mooi en hoe goed weten wij allemaal dat het vaak in de praktijk anders is. De ander inspireren en motiveren is heel makkelijk als de ander het met ons eens is. Maar hoe gaat het als de ander het niet met ons eens is? De andere mening, de ‘stokpaardjes’ van de ander, die in elke vergadering en in elke besluitvorming weer naar voren komen. Liefst als het bekende ‘deurknopfenomeen’, dus eigenlijk als het agendapunt al behandeld is. Hoe omarm je die andere mening?

Lees meer...

De Federatie Medisch Specialisten benoemt netwerkgeneeskunde in de toekomstvisie voor 2025 als één van de vier belangrijke thema’s. Dit thema wordt benoemd naast de andere 3 thema’s: ‘de unieke patiënt en de moderne medisch specialist’, ‘betrokkenheid bij gezondheid en gedrag’ en ‘voorop in innovatie’.

Netwerkgeneeskunde staat voor zorgnetwerken van zorgprofessionals rond een patiënt. Om de zorg efficiënter te maken en samen met de patiënt te beslissen wat de beste zorg is.

Lees meer...

Belangrijk onderdeel van Medisch Leiderschap is dienend leiderschap. Onderstaand gedicht verwoordt dat prachtig! Laat het op je inwerken en gebruik het de komende week eens tijdens je werk: ben ik nu aan het ‘fixen’ of aan het ‘dienen’? En hoe dien ik ‘Wholeness and the mystery of life’? Hoe ziet dat eruit?

Moniek de Boer en Angelique van Dam, www.lemniscaap.com

Lees meer...

Recent gaven wij diverse workshops Deep Democracy (DD) binnen de LHV. DD is een methode die behulpzaam is voor medisch leiderschap. De achterliggende filosofie bevordert het benutten van diversiteit.

DD is ontstaan vanuit het gedachtengoed dat er wijsheid is in alle leden van een groep en dat het potentieel van een groep alleen wordt benut als álle stemmen gehoord worden. Deep Democracy = het horen van de stille minderheid of ‘die andere mening’.

Lees meer...

vogelvluchtLemniscaap stelde medisch studenten van het Platform Medisch Leiderschap de vraag: "Wat is medisch Leiderschap". Vele thema’s werden genoemd; het kennen van jezelf, weten wie je wilt zijn , kunnen samenwerken, doelen voor jezelf en je afdeling vaststellen, visie ontwikkelen, reflectie, groei en anderen inspireren. Samenvattend ging het over zelfkennis, leren, samenwerken, visie en inspireren.

Deze thema's zijn precies onderdeel van hoe wij bij Lemniscaap kijken naar Medisch Leiderschap. Medisch Leiderschap is een proactieve houding, waarin alle artsen, vanuit hun individuele sterktes, hun kennis en vaardigheden inzetten om een zorg te creëren die goed is voor de patiënt, de maatschappij en zichzelf. Dat betekent dus dat iedere arts in Medisch Leiderschap kan stappen en daardoor ziet Medisch Leiderschap er per individu verschillend uit. Want het start met leiding geven aan jezelf. Dit vraagt zelfbewustzijn.

Lees meer...

Medisch Leiderschapsdriehoek1Bij Medisch Leiderschap wordt vaak gedacht aan bijvoorbeeld leiding geven, afdelingshoofd of manager zijn. Bij Lemniscaap denken wij dat Medisch Leiderschap over veel meer gaat en dat iedere dokter vanuit medisch leiderschap kan handelen. Het begint  ons inziens met jouw verlangen voor de gezondheidszorg en met het nemen van verantwoordelijkheid. En dat kan gaan over hele kleine en ook over grote dingen. Zaken die dichtbij je staan, of juist zaken die het grotere geheel betreffen. Hoe beleef je je eigen werk? Welke keuzes maak jij iedere dag? Er is altijd iets te kiezen; als je je omgeving echt niet kan veranderen, kan je altijd je houding veranderen (Maya Angelou). Zo is invloed uitoefenen altijd mogelijk.

Lees meer...

Bestuurscrisis in ziekenhuizen  verbinden of verbrekenRecent waren ziekenhuis de Gelderse Vallei en het UMCU in het nieuws vanwege falend bestuur, met direct gevaar voor de patiëntenzorg.  De inspectie plaatste de ziekenhuizen onder toezicht. In beide gevallen lijkt er sprake van afstand tussen de medische staf (in loondienst, opgedeeld in divisies in het UMCU of verenigd in een MSB zoals in de Gelderse Vallei). De RvB van het UMCU gaf aan dat een deel van de problemen te maken hebben met versnippering van zorg en daarmee de communicatie tussen de verschillende divisies. Oud-hoogleraar Guus Schrijvers blogde op Zorgvisie.nl  dat ook in de Gelderse Vallei de communicatie onvoldoende was. Met wie moest RvB overleggen; stafbestuur, bestuur MSB, of bestuur van artsen in loondienst? Al die verschillende silo’s geven risico’s; als een chinees fluisterspel veranderen verhalen en taalgebruik, naarmate ze verder van de bron zijn. Aannames over elkaar zijn snel gemaakt, iedereen trekt zich terug op zijn eiland.  Een goede communicatie en het onderzoeken van elkaars standpunten (i.p.v. ze eerst te veroordelen) is ver te zoeken.  Geen enkele arts wil echter dat de kwaliteit van zorg in gevaar komt.

Lees meer...

Medisch leiderschap begint bij jezelf.

De metafoor met het zuurstofkapje in het vliegtuig is hier een hele illustratieve: de stewardess legt aan het begin van iedere vlucht weer uit, dat je éérst het kapje op jezelf moet zetten voordat je iemand anders probeert te redden. Zelfs voordat je je eigen kinderen helpt. Heel logisch, want je kan natuurlijk niemand helpen als je zelf geen zuurstof hebt. Maar in de dagelijkse werkelijkheid…..

Lees meer...

In onze coach/trainingspraktijk komen wij zorgprofessionals tegen die aan den lijve ondervinden wat de impact is als het fenomeen “Zelfsturing” niet zorgvuldig ingezet wordt. Het lijkt alsof het soms gebruikt wordt als simpele bezuinigingsmethode.

Zelfsturing heeft echter andere kaders nodig dan: ‘u mag voortaan alles zelf doen’.
Frederic Laloux beschrijft in zijn boek “Reinventing organisations” hoe er in de huidige maatschappij een verlangen lijkt te ontstaan naar organisaties waarin 3 aspecten een plek hebben: evolutief doel, heelheid en zelfsturing. Hij beschrijft een aantal (pionierende) organisaties waarin dit succesvol gebeurt. Met andere woorden: waar de medewerkers tevreden zijn en waar het tegelijkertijd positief effect heeft op de winst/output van het bedrijf. Deze organisaties variëren van het Nederlandse “Buurtzorg” tot en met Patagonia ( Buitensportartikelen) of Sun Hydraulics (hydraulische regelsystemen) De 3 aspecten kunnen niet zonder elkaar bestaan.

Het evolutief doel van de organisatie (de “missie van de organisatie”) moet door alle medewerkers gedragen worden en wordt gebruikt als basis voor beslissingen. Het doel wordt leidend en niet de groei of het overtroeven van de concurrentie. Deze laatsten treden in de beschreven organisaties wel op als aangenaam bijeffect.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media