Belangrijk onderdeel van Medisch Leiderschap is dienend leiderschap. Onderstaand gedicht verwoordt dat prachtig! Laat het op je inwerken en gebruik het de komende week eens tijdens je werk: ben ik nu aan het ‘fixen’ of aan het ‘dienen’? En hoe dien ik ‘Wholeness and the mystery of life’? Hoe ziet dat eruit?

Moniek de Boer en Angelique van Dam, www.lemniscaap.com

A Fixer

A fixer has the illusion of being causal.
A server knows he or she is being used
In the service of something greater,
Essentially unknown.

We fix something specific.
We serve always the something:
Wholeness and the mystery of life.

Fixing and helping are the work of the ego.
Serving is the work of the soul.

When you help, you see life as weak.
When you fix, you see life as broken.
When you serve, you see life as whole.

Fixing and helping may cure.
Serving heals.

When I help, I feel satisfaction.
When I serve, I feel gratitude.

Fixing is a form of judgment.
Serving is a form of connection.
(Author unknown)

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media