HomeNieuwsCarrière en gezinCarrière en gezin

Carrière en gezin

Carriere gezinHet combineren van carrière als arts en gezin is in principe goed mogelijk, en veel artsen hebben kinderen. Voor sommigen is de vraag hoe zij gezin en werk (gaan) combineren een belangrijke vraag in de keuzes die zij maken. Dit geldt voor mannen en vrouwen; het hebben van kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid en vereist bij beide partners goede afspraken. Wel zien we dat vrouwen vaak meer zorgverantwoordelijkheid op zich nemen, dit wordt vaak versterkt door opvoeding en verwachtingen van de maatschappij. Flexibiliteit is, zeker gezien de lange duur van opleiding voordat je een vaste plek hebt, een belangrijke eigenschap. In dit factsheet maken we een aanzet om verder na te denken over werk en gezin.

Aandachtspunten:

Geneeskundestudenten ervaren een toename van depressieve symptomen in de eerste 6 maanden van hun coschappen. Vrouwen hebben hier meer last van dan mannen. Dit verschil wordt deels verklaard doordat het werk bij vrouwelijke coassistenten meer interfereert met verantwoordelijkheden thuis. ‘Coschappen zijn 50 jaar geleden bedacht, toen aankomend artsen vooral mannen waren en vaak zonder gezinsverantwoordelijkheden,’schrijven de Amerikanen die dit fenomeen onderzochten. ‘Hoewel tegenwoordig de helft van de coassistenten vrouw is, is de fundamentele structuur en functie van de medische opleiding onveranderd.’ Zij hopen dat aanpassing van het systeem leidt tot mentaal fittere artsen, minder medische fouten en minder suïcide onder jonge dokters (JAMA Intern Med.2017; online 30 oktober).

Lees meer...

Interview met Myrthe Hol, KNO arts & moeder door Caroline Schneeberger

Myrthe HolAls KNO arts in opleiding zag Myrthe Hol de paar van de  vrouwelijke collega’s die ze destijds had worstelen op/met werk in de periode kort na de bevalling van hun kind. Schuldgevoelens ten aanzien van baan en gezin wisselden elkaar onafgebroken af. Zo bleek het (door)geven van borstvoeding en het daarvoor benodigde kolven moeilijk te combineren met het draaien van poli’s of een vol OK programma. Niet uit onwil maar uit overmacht werd de borstvoeding  dan vaak gestaakt. Schuldgevoelens bleven.

Myrthe besloot dit anders aan te pakken door gebruik te maken van ouderschapsverlof (3 maanden extra verlof bovenop het wettelijk geregelde zwangerschapsverlof).  Er bestaan veel negatieve opvattingen over “langer” verlof nemen. Zo zou je het vak kunnen verleren, je gaan vervelen of niet genoeg blijk geven van je ambities. Maar is dit wel zo? Myrthe Hol ziet het opnemen van dit extra (onbetaalde) verlof als lange termijninvestering in zowel je kind & gezin als in je carrière. Zij heeft twee keer ervaren dat je met deze paar extra maanden waarin je je volledig kunt richten op het moederschap een goede basis legt voor jezelf, je kind en daarmee ook je baan. “Ik kon na mijn verlof redelijk makkelijk weer de reguliere 50 tot 60 uur per week werken”.

Lees meer...

Het zwangerschaps- en ouderschapsverlof zijn er om ouders in Nederland te ondersteunen. Het ondersteunt de combinatie van werken en kinderen laten opgroeien. We weten dat participatie in beiden bijdraagt aan een gezonde samenleving. Voor alle partijen (ouders, kinderen maar ook voor collegas op de werkvloer) is het van belang dat dit goed georganiseerd wordt.

 Als VNVA zouden we graag een best-practices opstellen voor werknemers en werkgevers. Heb jij als ouder, collega of leidinggevende ervaringen die je wilt delen? Hierbij kan het gaan om positieve ervaringen die als voorbeeld kunnen dienen of problemen waarvoor een oplossing gezocht moet worden! Stuur een mailtje naar ons secretariaat.

 

Lees meer...

Wat te doen als je opleider verwacht dat je nog een uur langer blijft en niet om half zes weg fietst naar het kinderdagverblijf? Hoe ga je om met het organiseren van je gezin, de tijd voor jezelf terwijl je ook nog eens een succesvolle topspecialist wil worden?

2 september 2014 - Column van Sophie Querido, beleidsadviseur KNMG studenten- en loopbaanbeleid

Sophie Querido, beleidsadviseur KNMG studenten- en loopbaanbeleid

Sinds kort ben ik moeder van een prachtige dochter! Vaak praat ik met collega’s of zakenrelaties over hoe het gaat en regelmatig krijg ik dan de vraag: “Goh, je bent vast minder gaan werken?” Mijn antwoord is dan: “Nee”. Er volgt dan een gesprek over hoe ik het dan allemaal regel. Het wordt een vervelend gesprek en eigenlijk ook beschuldigend.

Moeder zijn vind ik fantastisch en tegelijk heb ik plezier in mijn werk. Waarom is één van de eerste zaken waaraan we denken als iemand moeder wordt, dat ze dan ook automatisch minder gaat werken? En weet je, het zijn vaker vrouwen dan mannen die mij deze vraag stellen. Het is toch juist een privilege dat het in Nederland zo geregeld is dat je je kind naar de opvang kunt brengen om zelf te kunnen werken? En op die manier lever je een bijdrage aan de samenleving. Beste medevrouwen, laten we elkaar hierin steunen!

Vrouwen die multitasken

Dat moeders evengoed kunnen blijven werken, neemt niet weg dat de combinatie met privé voor hen vaak wel lastiger is dan voor mannen. Sinds kort heeft de KNMG een workshop “Voluit leven en werken” van Maleene de Ridder. Deze workshop is bedoeld voor vrouwelijke artsen die bij het combineren van werken en privé willen vasthouden aan de drive en dromen waarmee de studie begonnen is. Een workshop speciaal voor vrouwen, want, zoals Maleene zegt: “Op het eerste gezicht lijkt het artsenleven als vrouw met een gezin en sociale taken niet veel anders dan het artsenleven van mannelijke collega’s. Maar er is een verschil. Vrouwen zijn de laatste decennia wel meer gaan werken maar de belasting van de opvoeding van kinderen, het huishouden en de zorg voor het gezin is er niet minder op geworden.”

"Beste medevrouwen, laten we elkaar hierin steunen!"

Ja, wij vrouwen zijn goede multitaskers en krijgen het allemaal wel geregeld. Over het algemeen, want helaas hoor ik ook veel verhalen van vrouwelijke artsen die worstelen om alle ‘ballen in de lucht’ te houden. Vaak offeren zij dan hun werkambities (deels) op om het gezin draaiende te houden. Enorm zonde, want dat was vast niet wat zij voor ogen hadden toen ze werden ingeloot voor hun studie en plannen maakten voor hun droomcarrière. Daarom is deze workshop zeker een goede eerste stap.

Moeders die werken steunen elkaar

Wat te doen als je opleider verwacht dat je nog een uur langer blijft en niet om half zes weg fietst naar het kinderdagverblijf? Hoe ga je om met het organiseren van je gezin, de tijd voor jezelf terwijl je ook nog eens een succesvolle topspecialist wil worden?

Het is aan onszelf om ervoor te zorgen dat we het goed geregeld hebben op het werk en thuis. Een workshop kan hierbij helpen, maar nog veel belangrijker is de steun van mensen om ons heen. Niet alleen van onze partner of familie, maar vooral van elkaar. Dus wanneer je een vrouwelijke collega spreekt, vraag dan eens hoe zij het allemaal weet te combineren. En vertel haar eens hoe stoer ze eigenlijk is. Alleen samen kunnen we de omslag maken!

Lees meer...

Burn out

Er zijn verschillende Nederlandse studies over burn out onder Nederlandse artsen. In PubMed vind je onder 'male and female doctors and burnout 668 (internationale) artikelen sinds 1981.

Houkes, I. et al (BMC public healthm april, 11: 240, 2011) Development of burnout over time and causal order of the three dimensions o burnout among male and female GP's

In een onderzoek onder 221 huisartsen waarin bijna de helft vrouwen werd gevonden dat ongeveer 20% burnoutklachten heeft en dat het merendeel doorwerkt. Mannen lijken iets vaker burn out klachten te hebben, maar vrouwen vallen vaker uit. Grofweg kunnen twee vormen van burn out worden onderscheiden, en deze laten genderverschillen zien. Bij mannen worden de burnout klachten getypeerd door depersonalisatie, bijvoorbeeld in de vorm van cynisme, negatieve gedachten en houding naar patiënten. Hierbij kan ook emotionele uitputting optreden maar dit staat minder op de voorgrond. Mannen houden langer het gevoel van self efficacy ook al presteren ze minder goed. Vrouwen hebben vaker last van emotionele uitputting, en als gevolg daarvan ontstaan depersonalisatieklachten. Vrouwen hebben in het algemeen meer last van verminderd presteren. Een beetje depersonalisatie lijkt beschermend tegen burnout.

M. Ruitenburg et al (BMC Health services Res 12; 292, 2012) The prevalencce of common mental disorders among hospital physicians and their association with self report work ability. a crossectional study.

In dit onderzoek onder artsen en managers van een academisch ziekenhuis werd gekeken naar burnout klachten en werkgerelateerde vermoeidheid.

Opvallend: meer emotionele uitputting (15,5% vs 12,5%) bij vrouwen; meer burnoutindicatoren bij vrouwen( 9% vs 3%); meer werkgerelateerde vermoeidheid (49% vs 39.2%); stressklachten hoger bij vrouwen (20% vs 9%), depressie hoger bij vrouwen (32% vs 25%) en angst ook meer bij vrouwen (29% vs 18%). Arts assistenten scoren gemiddeld hoger op deze schalen dan medisch specialisten.

Prins JT et al Burnout among Dutch medical residents.

158 arts assistenten. Uit deze studie blijken mannen vaak ernstiger burn out klachten te hebben.

Gehuwd zijn of kinderen hebben lijkt iets te beschermen tegen burn out.

Tijdink JK et al (Publication pressure and burn out among Dutch medical professors: a Nationwide study Plos one september 2013) 54% van hoogleraren ervaart excessieve prestatiedruk 24% toont symptomen van burn out

Lees meer...

Vrouwen werken vaker in deeltijd.
In de huisartsgeneeskunde werkt 85% van de vrouwen en 37% van de mannen parttime als huisarts (het kan zijn dat men dit combineert met andere werkzaamheden).
Vrouwen werken gemiddeld 69% en mannen 89% deeltijdsfactor. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen vaak voor huisartsgeneeskunde kiezen vanwege de parttime opleiding en werkzaamheden.
Onder medisch specialisten (excl huisartsen) werken mannen gemiddeld 0.94 fte en vrouwen 0.89 fte en de verwachting is dat dit verschil niet veel kleiner zal worden.

Lees meer.

Bron: Capaciteitsorgaan 2013

Lees meer...

Het houden van alle ballen in de lucht is een van de strategieën om werk en privé te combineren. Andere zijn: afwisselen in tijd, taken uitbesteden, combineren van taken, thuiswerken, kiezen voor een ander carrièrepad dat ook boeiend is maar minder arbeidsintensief is. Maak keuzen die bij jou en jouw situatie passen.

Lees meer...

Let op je energievreters en gevers. Zorg dat je af en toe even de tijd neemt om na te denken of je nog wel op de weg zit die je (voor jezelf en met elkaar) had bedacht, of je moet bijsturen.

Lees meer...

In de hectiek van het runnen van een gezin en werkend leven wil het zorgen voor jezelf en voor je relatie er wel eens bij inschieten. Bedenk dat je alleen goed voor anderen kunt zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt.

Lees meer...

Bespreek persoonlijke wensen ten aanzien van werktijden met opleider of werkgever. Vaak is na overleg wel een oplossing mogelijk. Minder werken betekent niet minder loyaal.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media