HomeNieuwsCarrière en gezinPart-time/fulltime

Part-time/fulltime

Vrouwen werken vaker in deeltijd.
In de huisartsgeneeskunde werkt 85% van de vrouwen en 37% van de mannen parttime als huisarts (het kan zijn dat men dit combineert met andere werkzaamheden).
Vrouwen werken gemiddeld 69% en mannen 89% deeltijdsfactor. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen vaak voor huisartsgeneeskunde kiezen vanwege de parttime opleiding en werkzaamheden.
Onder medisch specialisten (excl huisartsen) werken mannen gemiddeld 0.94 fte en vrouwen 0.89 fte en de verwachting is dat dit verschil niet veel kleiner zal worden.

Lees meer.

Bron: Capaciteitsorgaan 2013

Lees meer...

Parttime werken is mogelijk in allerlei gradaties, het kan ook een tijdelijke fase zijn. Niet iedereen die parttime werkt doet dit vanwege het gezin. Combineren van functies, genoeg tijd voor jezelf willen hebben, opleiding, onderzoek, vrijwilligerswerk, mantelzorg (de participatiesamenleving) kunnen ook redenen zijn om minder uren aan het vak te besteden.

Lees meer...

Parttime werken is in de medische wereld praktisch vaak een gewone fulltime baan vanwege diensten, vergaderingen, nascholing etc. Minder werken betekent minder salaris maar betekent in de praktijk niet altijd veel meer vrije tijd. Soms kan een fulltime baan met thuiswerkmogelijkheden of afspraken over dienstweken een financieel aantrekkelijker oplossing zijn.

Lees meer...

In de praktijk werken vrouwen vaak minder betaalde uren dan mannen, al neemt het aantal mannen dat minder werkt vanwege gezin of andere activiteiten toe. In nagenoeg alle specialismen is het mogelijk om minder dan fulltime te werken. Wel is het niet overal gebruikelijk of bespreekbaar en stuit de wens op het doorbreken van patronen soms op veel weerstand. In specialismen waar meer vrouwen werken (huisarts, ouderengeneeskunde, public health, etc.) is parttime werken vaak gebruikelijker. Opleidingen wisselen in de mogelijkheden om parttime opgeleid te worden, houd er rekening mee dat de duur van de opleiding toeneemt en het vooral veel regelwerk vereist.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media