Kinderopvang

Het zwangerschaps- en ouderschapsverlof zijn er om ouders in Nederland te ondersteunen. Het ondersteunt de combinatie van werken en kinderen laten opgroeien. We weten dat participatie in beiden bijdraagt aan een gezonde samenleving. Voor alle partijen (ouders, kinderen maar ook voor collegas op de werkvloer) is het van belang dat dit goed georganiseerd wordt.

 Als VNVA zouden we graag een best-practices opstellen voor werknemers en werkgevers. Heb jij als ouder, collega of leidinggevende ervaringen die je wilt delen? Hierbij kan het gaan om positieve ervaringen die als voorbeeld kunnen dienen of problemen waarvoor een oplossing gezocht moet worden! Stuur een mailtje naar ons secretariaat.

 

Lees meer...

Wat te doen als je opleider verwacht dat je nog een uur langer blijft en niet om half zes weg fietst naar het kinderdagverblijf? Hoe ga je om met het organiseren van je gezin, de tijd voor jezelf terwijl je ook nog eens een succesvolle topspecialist wil worden?

2 september 2014 - Column van Sophie Querido, beleidsadviseur KNMG studenten- en loopbaanbeleid

Sophie Querido, beleidsadviseur KNMG studenten- en loopbaanbeleid

Sinds kort ben ik moeder van een prachtige dochter! Vaak praat ik met collega’s of zakenrelaties over hoe het gaat en regelmatig krijg ik dan de vraag: “Goh, je bent vast minder gaan werken?” Mijn antwoord is dan: “Nee”. Er volgt dan een gesprek over hoe ik het dan allemaal regel. Het wordt een vervelend gesprek en eigenlijk ook beschuldigend.

Moeder zijn vind ik fantastisch en tegelijk heb ik plezier in mijn werk. Waarom is één van de eerste zaken waaraan we denken als iemand moeder wordt, dat ze dan ook automatisch minder gaat werken? En weet je, het zijn vaker vrouwen dan mannen die mij deze vraag stellen. Het is toch juist een privilege dat het in Nederland zo geregeld is dat je je kind naar de opvang kunt brengen om zelf te kunnen werken? En op die manier lever je een bijdrage aan de samenleving. Beste medevrouwen, laten we elkaar hierin steunen!

Vrouwen die multitasken

Dat moeders evengoed kunnen blijven werken, neemt niet weg dat de combinatie met privé voor hen vaak wel lastiger is dan voor mannen. Sinds kort heeft de KNMG een workshop “Voluit leven en werken” van Maleene de Ridder. Deze workshop is bedoeld voor vrouwelijke artsen die bij het combineren van werken en privé willen vasthouden aan de drive en dromen waarmee de studie begonnen is. Een workshop speciaal voor vrouwen, want, zoals Maleene zegt: “Op het eerste gezicht lijkt het artsenleven als vrouw met een gezin en sociale taken niet veel anders dan het artsenleven van mannelijke collega’s. Maar er is een verschil. Vrouwen zijn de laatste decennia wel meer gaan werken maar de belasting van de opvoeding van kinderen, het huishouden en de zorg voor het gezin is er niet minder op geworden.”

"Beste medevrouwen, laten we elkaar hierin steunen!"

Ja, wij vrouwen zijn goede multitaskers en krijgen het allemaal wel geregeld. Over het algemeen, want helaas hoor ik ook veel verhalen van vrouwelijke artsen die worstelen om alle ‘ballen in de lucht’ te houden. Vaak offeren zij dan hun werkambities (deels) op om het gezin draaiende te houden. Enorm zonde, want dat was vast niet wat zij voor ogen hadden toen ze werden ingeloot voor hun studie en plannen maakten voor hun droomcarrière. Daarom is deze workshop zeker een goede eerste stap.

Moeders die werken steunen elkaar

Wat te doen als je opleider verwacht dat je nog een uur langer blijft en niet om half zes weg fietst naar het kinderdagverblijf? Hoe ga je om met het organiseren van je gezin, de tijd voor jezelf terwijl je ook nog eens een succesvolle topspecialist wil worden?

Het is aan onszelf om ervoor te zorgen dat we het goed geregeld hebben op het werk en thuis. Een workshop kan hierbij helpen, maar nog veel belangrijker is de steun van mensen om ons heen. Niet alleen van onze partner of familie, maar vooral van elkaar. Dus wanneer je een vrouwelijke collega spreekt, vraag dan eens hoe zij het allemaal weet te combineren. En vertel haar eens hoe stoer ze eigenlijk is. Alleen samen kunnen we de omslag maken!

Lees meer...

Bespreek persoonlijke wensen ten aanzien van werktijden met opleider of werkgever. Vaak is na overleg wel een oplossing mogelijk. Minder werken betekent niet minder loyaal.

Lees meer...

Basisscholen moeten overblijfmogelijkheden en buitenschoolse opvang kunnen aanbieden. Houd er rekening mee dat de meeste basisscholen regelmatig afwijken van lestijden door studiedagen, ad hoc continu roosters. Ad hoc opvang blijft altijd nodig (nog afgezien van regelingen als je kind ziek is).

Lees meer...

Er zijn artsen die zogenaamde moedercontracten hebben geregeld met hun werkgever, zoals werken tijdens schooltijden.

Lees meer...

Er zijn mogelijkheden voor tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Dit geldt alleen voor formele opvang. Kijk voor de regelgeving op www.rijkoverheid.nl

Lees meer...

Er zijn veel mogelijkheden om kinderopvang te organiseren: kinderdagverblijven/buitenschoolse opvang, gastgezin (in gezin van anderen), gastouder (komt bij je thuis), opa en oma of andere familieleden inschakelen, andere vormen van oppas aan huis, au pair, opvangdagen delen met andere ouders die op andere dagen vrij zijn. Let bij informele opvang op dat er een achterwacht is bij ziekte van degene die opvangt.

Lees meer...

Ouderschapsverlof kan worden aangevraagd voor kinderen jonger dan 8 jaar, dit betreft ongeveer een half jaar en moet bij de werkgever worden aangevraagd. De praktijk kan soms weerbarstiger zijn.

Lees meer...

In de praktijk gaat de vrouw vaak minder werken. Persoonlijke overwegingen spelen een rol, maar de maatschappij gaat er nog steeds sneller van uit dat moeders voor hun kind zorgen.

Lees meer...

Meestal werken beide partners en is enige vorm van kinderopvang nodig. Soms blijft een van de partners thuis(werken), soms gaan een of beide partners minder werken of soms blijven beide partners fulltime doorwerken. Bespreek de mogelijkheden met opleider of werkgever of in de maatschap.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media