HomeNieuwsCarrière en gezinZorg voor jezelf en elkaar

Zorg voor jezelf en elkaar

Geneeskundestudenten ervaren een toename van depressieve symptomen in de eerste 6 maanden van hun coschappen. Vrouwen hebben hier meer last van dan mannen. Dit verschil wordt deels verklaard doordat het werk bij vrouwelijke coassistenten meer interfereert met verantwoordelijkheden thuis. ‘Coschappen zijn 50 jaar geleden bedacht, toen aankomend artsen vooral mannen waren en vaak zonder gezinsverantwoordelijkheden,’schrijven de Amerikanen die dit fenomeen onderzochten. ‘Hoewel tegenwoordig de helft van de coassistenten vrouw is, is de fundamentele structuur en functie van de medische opleiding onveranderd.’ Zij hopen dat aanpassing van het systeem leidt tot mentaal fittere artsen, minder medische fouten en minder suïcide onder jonge dokters (JAMA Intern Med.2017; online 30 oktober).

Lees meer...

Burn out

Er zijn verschillende Nederlandse studies over burn out onder Nederlandse artsen. In PubMed vind je onder 'male and female doctors and burnout 668 (internationale) artikelen sinds 1981.

Houkes, I. et al (BMC public healthm april, 11: 240, 2011) Development of burnout over time and causal order of the three dimensions o burnout among male and female GP's

In een onderzoek onder 221 huisartsen waarin bijna de helft vrouwen werd gevonden dat ongeveer 20% burnoutklachten heeft en dat het merendeel doorwerkt. Mannen lijken iets vaker burn out klachten te hebben, maar vrouwen vallen vaker uit. Grofweg kunnen twee vormen van burn out worden onderscheiden, en deze laten genderverschillen zien. Bij mannen worden de burnout klachten getypeerd door depersonalisatie, bijvoorbeeld in de vorm van cynisme, negatieve gedachten en houding naar patiënten. Hierbij kan ook emotionele uitputting optreden maar dit staat minder op de voorgrond. Mannen houden langer het gevoel van self efficacy ook al presteren ze minder goed. Vrouwen hebben vaker last van emotionele uitputting, en als gevolg daarvan ontstaan depersonalisatieklachten. Vrouwen hebben in het algemeen meer last van verminderd presteren. Een beetje depersonalisatie lijkt beschermend tegen burnout.

M. Ruitenburg et al (BMC Health services Res 12; 292, 2012) The prevalencce of common mental disorders among hospital physicians and their association with self report work ability. a crossectional study.

In dit onderzoek onder artsen en managers van een academisch ziekenhuis werd gekeken naar burnout klachten en werkgerelateerde vermoeidheid.

Opvallend: meer emotionele uitputting (15,5% vs 12,5%) bij vrouwen; meer burnoutindicatoren bij vrouwen( 9% vs 3%); meer werkgerelateerde vermoeidheid (49% vs 39.2%); stressklachten hoger bij vrouwen (20% vs 9%), depressie hoger bij vrouwen (32% vs 25%) en angst ook meer bij vrouwen (29% vs 18%). Arts assistenten scoren gemiddeld hoger op deze schalen dan medisch specialisten.

Prins JT et al Burnout among Dutch medical residents.

158 arts assistenten. Uit deze studie blijken mannen vaak ernstiger burn out klachten te hebben.

Gehuwd zijn of kinderen hebben lijkt iets te beschermen tegen burn out.

Tijdink JK et al (Publication pressure and burn out among Dutch medical professors: a Nationwide study Plos one september 2013) 54% van hoogleraren ervaart excessieve prestatiedruk 24% toont symptomen van burn out

Lees meer...

Het houden van alle ballen in de lucht is een van de strategieën om werk en privé te combineren. Andere zijn: afwisselen in tijd, taken uitbesteden, combineren van taken, thuiswerken, kiezen voor een ander carrièrepad dat ook boeiend is maar minder arbeidsintensief is. Maak keuzen die bij jou en jouw situatie passen.

Lees meer...

Let op je energievreters en gevers. Zorg dat je af en toe even de tijd neemt om na te denken of je nog wel op de weg zit die je (voor jezelf en met elkaar) had bedacht, of je moet bijsturen.

Lees meer...

In de hectiek van het runnen van een gezin en werkend leven wil het zorgen voor jezelf en voor je relatie er wel eens bij inschieten. Bedenk dat je alleen goed voor anderen kunt zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media