Best practices

Interview met Myrthe Hol, KNO arts & moeder door Caroline Schneeberger

Myrthe HolAls KNO arts in opleiding zag Myrthe Hol de paar van de  vrouwelijke collega’s die ze destijds had worstelen op/met werk in de periode kort na de bevalling van hun kind. Schuldgevoelens ten aanzien van baan en gezin wisselden elkaar onafgebroken af. Zo bleek het (door)geven van borstvoeding en het daarvoor benodigde kolven moeilijk te combineren met het draaien van poli’s of een vol OK programma. Niet uit onwil maar uit overmacht werd de borstvoeding  dan vaak gestaakt. Schuldgevoelens bleven.

Myrthe besloot dit anders aan te pakken door gebruik te maken van ouderschapsverlof (3 maanden extra verlof bovenop het wettelijk geregelde zwangerschapsverlof).  Er bestaan veel negatieve opvattingen over “langer” verlof nemen. Zo zou je het vak kunnen verleren, je gaan vervelen of niet genoeg blijk geven van je ambities. Maar is dit wel zo? Myrthe Hol ziet het opnemen van dit extra (onbetaalde) verlof als lange termijninvestering in zowel je kind & gezin als in je carrière. Zij heeft twee keer ervaren dat je met deze paar extra maanden waarin je je volledig kunt richten op het moederschap een goede basis legt voor jezelf, je kind en daarmee ook je baan. “Ik kon na mijn verlof redelijk makkelijk weer de reguliere 50 tot 60 uur per week werken”.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media