HomeNieuwsDossier ontwikkelingen in de zorgWijzigen artikel 13 zorgverzekeringswet

Wijzigen artikel 13 zorgverzekeringswet

De VNVA maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen van het voornemen om artikel 13 van de zorgverzekeringswet te wijzigen. In het zorgaccoord is dit een van de afspraken om de zorg betaalbaar te houden. Door wijziging van dit artikel kunnen zorgverzekeraars beperktere naturapolissen aanbieden voor het basispakket. Dit betekent dat patiënten nog wel recht hebben op het basispakket, maar de zorgverzekeraar een beperkter aanbod aan zorgverleners vergoedt. Het contracteren vindt plaats op basis van kwaliteitscriteria die door de zorgverzekeraar worden opgesteld. Hierdoor kunnen patiënten niet altijd meer hun eigen zorgverlener (in de tweede lijn) kiezen en zullen zij naar bijvoorbeeld andere ziekenhuizen moeten dan zij gewend waren. Binnen de restitutiepolis, die duurder is, blijft wel de mogelijkheid bestaan zelf een zorgverlener te kiezen.

De VNVA begrijpt dat de zorg betaalbaar moet blijven en dat kwaliteit bevorderd dient te worden, maar is van mening dat het opheffen van een fundamenteel recht op keuze van zorgverlener onwenselijk is. De VNVA deelt de zorgen van onder andere VVAA (link) dat er sprake is van aantasting van een fundamenteel recht op keuzevrijheid van arts, het risico dat patiënten maar voor een deel van de behandelingen in een ziekenhuis terecht kunnen en een verschil dreigt tussen de keuzemogelijkheden voor mensen met meer en minder geld. Dit is een aantasting van de solidariteit, een thema waar de VNVA als vanouds veel waarde aan hecht. De invloed van de zorgverzekeraars zal toenemen en onduidelijk is hoe men met kwaliteitscriteria, kosten en waarborgen zal omgaan. De VNVA denkt ook in het bijzonder aan de ontwikkelingen op het gebied van genderspecifieke zorg waarin nog niet alle artsen zich bekwaamd hebben en voor wie patiënten  wel bewust willen kiezen.

De VNVA roept leden die zich in deze discussie willen mengen op tot een reactie via vnvamail@vnva.nl

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media