HomeNieuwsDossier ontwikkelingen in de zorgSBOH: we doen gewoon ons werk

Regelmatig krijgen we als VNVA te horen dat het voor vrouwen zo goed geregeld is als je in opleiding bent voor huisarts of specialist ouderengeneeskunde. In gesprek met Hans Schmidt, manager externe zaken van de SBOH, blijkt dat het voor de grootste werkgever van artsen in opleiding de gewoonste zaak van de wereld is om zaken rondom zwangerschap en re-integratie door ziekte goed te regelen. Ervaring met vrouwen is er genoeg: in 2014 was 78% van de huisartsen in opleiding vrouw (in totaal 1545 vrouwelijke aios), en 82% van de aios ouderengeneeskunde (229 vrouwelijke aios).

Hans Schmidt geeft aan dat de opleidingsinstituten zelf selecteren en beide opleidingen aantrekkelijk zijn voor vrouwen. Hoe dat komt? ' Misschien komen vrouwen beter beslagen ten ijs als zij solliciteren voor de opleiding,' om gelijk toe te voegen dat hij hier verder geen mening over heeft. ' De realiteit is natuurlijk wel dat veel vrouwelijke aios tijdens hun opleiding zwanger worden. Met een gemiddelde leeftijd van de aios van 31 (huisartsen) en 36  (ouderengeneeskunde) jaar worden er zo'n 250 baby's per jaar geboren. Ongeveer de helft van de vrouwelijke aios wordt tijdens de opleiding een keer zwanger, en de helft daarvan zelfs twee keer, dus de uitdaging is hoe je dat goed regelt.' En dat doet de SBOH. Als werkgever begeleiden zij het hele proces, doen de UWV aanvragen, informeren de opleidingsinstituten wanneer aios afwezig zijn en vormen een laagdrempelige vraagbaak. Er ligt een duidelijke cao en veel processen zijn geprotocolleerd, zodat het bijvoorbeeld voor alle partijen duidelijk is wanneer en hoeveel diensten je moet doen. Ook wordt de opleiding steeds meer op maat gesneden van de aios en kan er worden bijgestuurd als dat nodig is, voor mannen en voor vrouwen.

De SBOH heeft ook twee bedrijfsartsen. Zij kennen de problematiek, waaronder burn out verschijnselen of spanningsklachten, bijvoorbeeld omdat de opleiding toch niet lijkt te passen. Hans: 'Relatief zie je burn out vaker bij onze vrouwelijke aios, en dat heeft waarschijnlijk te maken met het grote aantal taken dat men op zich neemt en heeft in deze levensfase. Het is vaak een fase vol life events, ze komen in een nieuwe fase en dan moet je dingen soms anders doen en je timemanagement aanpassen. We zeggen soms ook wel eens: 'ga nou niet in het weekend je huis doen, neem daar iemand voor' en dan merk je soms dat daar helemaal niet over is nagedacht. Misschien kun je we rondom die thema's wel met jullie samenwerken.’

Vooral in de opleiding ouderengeneeskunde zie je vrouwen die al kinderen hebben, maar dit is vaak een taboe om te bespreken, bijvoorbeeld al in de sollicitatie. Dan zou je al kunnen helpen door de vraag te stellen 'hoe ga je het regelen'. Hans beaamt dat je nog vaak het oude patroon ziet. 'Vrouwen zitten vaak op hete kolen aan het eind van de dag omdat ze hun kind moeten ophalen en daar klagen opleiders wel eens over. Terwijl er ook veel mannen zijn met kinderen en daar hoor ik zelden iets over. En natuurlijk moppert de ene opleider sneller dan de andere. Je ziet wel steeds meer begrip en misschien scheelt het ook dat er steeds meer vrouwelijke en parttime opleiders komen.’

Bij de SBOH zijn zieke aios nooit lang onopgemerkt ziek. ‘De aios werkt meestal een op een met de opleider en wij kennen elke zieke aios. Voor ons staat veilig werken voorop en bij (dreigende) uitval schakelen we de bedrijfsarts in. Via de bedrijfsarts kan snel een coach worden ingeschakeld of worden deelgenomen aan het Movir-programma voor jonge moeders', zegt Schmidt. Meestal kan iemand dan snel weer re-integreren. In de huisartsopleiding is parttime werken heel normaal en we zien in de huisartsenopleiding relatief weinig uitval. Onder artsen ouderengeneeskunde ligt dat percentage hoger en we hebben laten uitzoeken hoe dat komt. Het rapport staat op onze website en de opleidingsinstituten zijn bezig met het opstellen van een plan van aanpak.’

Hans Schmidt vindt het niet meer dan normaal dat je als werkgever verantwoordelijk bent voor het welzijn van je werknemer. Dat vinden wij als VNVA natuurlijk ook, maar of het bij andere opleidingen ook zo normaal is?

Herman Bueving, hoofd van de huisartsen opleiding Rotterdam en bestuurslid van Huisartsopleiding Nederland geeft aan dat hij ziet dat de opleidingqua instroom een vergelijkbare verhouding mannen en vrouwen heeft als de basisopleiding en het vak dus voor mannen en vrouwen aantrekkelijk is.  

door Sylvia Buis

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media