HomeNieuwsDossier ontwikkelingen in de zorgPlatform Medisch Leiderschap presenteert Raamwerk Medisch Leiderschap (RML1.0):

Platform Medisch Leiderschap presenteert Raamwerk Medisch Leiderschap (RML1.0):

Competentieprofiel geeft landelijke impuls aan leiderschapsontwikkeling onder artsen 

 

Platform Medisch Leiderschap Medisch leiderschap is een noodzakelijke competentie voor artsen van nu. Én het is te ontwikkelen. Het Platform Medisch Leiderschap en Universiteit Twente leveren met het raamwerk voor competenties voor medisch leiderschap (RML1.0) een algemeen kader voor opleiders en aios voor het ontwikkelen van leiderschapscompetenties.

Van hippe term naar competentieprofiel
Reflecteren op het eigen functioneren, constant aandacht hebben voor verbetering en sterke eigenschappen kunnen inzetten in het belang van goede patiëntenzorg; van artsen wordt tegenwoordig veel meer verwacht dan het behandelen van patiënten alleen. Op 16 september jl. lanceerden Platform Medisch Leiderschap en Universiteit Twente het Raamwerk Medisch Leiderschap, waar zij gezamenlijk 2 jaar aan werkten. Met het RML1.0 beschikt Nederland over kaders voor leiderschap van artsen in navolging van onder andere het Verenigd Koninkrijk, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië.

 

CANMeds

De term 'leiderschap' is recent opgenomen in het internationale CANMeds model, dat ook voor alle medische opleidingen in Nederland de basiscompetenties van artsen omschrijft. Om dit begrip hanteerbaar te maken, is een competentieprofiel ontwikkeld. Het Raamwerk Medisch Leiderschap biedt inzicht in de kennis en vaardigheden die nodig zijn om medisch leiderschap te kunnen tonen.

 

Structuur RML

Het RML bestaat uit twaalf competentiedomeinen, die grafisch kunnen worden ingedeeld in drie overlappende dimensies (zie figuur). Deze dimensies staan voor competenties die meer gericht zijn op het individu, op anderen en op de maatschappij. De 12 competentiedomeinen van het Raamwerk reiken van persoonlijke ontwikkeling, zichtbaarheid en verbinden, tot aan invloed uitoefenen, innoveren en het verbeteren van zorgkwaliteit. Naast artsen en geneeskundestudenten, is het Raamwerk bijvoorbeeld bruikbaar voor opleiders, onderwijskundigen en aanbieders van nascholing bij het ontwikkelen van onderwijsaanbod.

 

Totstandkoming

Het RML is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek vanuit een duurzame samenwerking tussen Universiteit Twente (UT) en het Platform Medisch Leiderschap (PML). PML is een samenwerking van De Jonge Specialist, LOSGIO, KAMG, Vason en de LOVAH op initiatief van Generation Next, ondersteunt door de SBOH en de KNMG. De wetenschappelijke werkgroep stond onder leiding van arts-onderzoekers Wouter A. Keijser (UT), Sietse Wieringa (PML) en professor dr. Celeste Wilderom (UT).

 

Doorontwikkeling

Medisch leiderschap verandert door de tijd heen. Enerzijds door de veranderende rol van artsen, anderzijds doordat er in toenemende mate onderzoek wordt gedaan naar medisch leiderschap. Mede daardoor zal deze 1.0-versie van het RML de komende jaren samen met stakeholders worden doorontwikkeld en zullen op basis van het RML meet- en toetsinstrumenten worden ontwikkeld en onderzocht.

Het Raamwerk Medisch Leiderschap is te vinden op www.platformmedischleiderschap.nl. Het emailadres van het Platform Medisch Leiderschap is info@platformmedischleiderschap.nl.

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media