HomeNieuwsKrijgen jonge vaders in Europa 10 dagen vrij en 4 maanden verlof?

Krijgen jonge vaders in Europa 10 dagen vrij en 4 maanden verlof?

Bron: NOS.nl

 

Ook vaders moeten minimaal tien dagen vrij krijgen na de geboorte van hun kind. Dat staat in een voorstel van de Europese Commissie. In Nederland krijgen mannen nu maar twee dagen vrij als ze vader worden. De commissie wil dat dus vervijfvoudigen.

De Europese Commissie maakt vandaag nieuwe plannen bekend die de loonverschillen tussen mannen en vrouwen kleiner moeten maken. Nu hebben jonge moeders veel minder vaak een baan dan jonge vaders. En vrouwen in Europa verdienen veel minder dan mannen. Volgens de Europese Commissie is dat deels te wijten aan de ongelijke verdeling van zorg voor de kinderen.

Vaderschapsverlof

De plannen moeten het makkelijker maken voor mannen om een deel van de zorg voor de kinderen op zich te nemen. Daarvoor krijgen ze dus direct na de geboorte tien dagen vrij, een soort zwangerschapsverlof voor mannen.

Daar blijft het niet bij: mannen moeten ook minimaal vier maanden vaderschapsverlof kunnen opnemen. De commissie wil zelfs dat de mannen in die maanden ook worden doorbetaald. Dat mag op een lager niveau zijn, zolang ze maar minimaal net zo veel betaald krijgen als tijdens ziektedagen. Lees meer..

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media