HomeNieuws‘Zwangere ten onrechte van onderzoek uitgesloten’

‘Zwangere ten onrechte van onderzoek uitgesloten’

Zwangere vrouwen doen vaak niet mee aan onderzoek, omdat ze kwetsbaar worden geacht. Maar wat ze kwetsbaar maakt, is een gebrek aan wetenschappelijke kennis. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, moeten onderzoekers stoppen met het uitsluiten van aanstaande moeders. Dat betogen onderzoekers van het Utrechtse Julius Center deze week in BMJ Journal of Medical Ethics.

 Promovenda Indira van der Zande en anderen wilden weten wat in de literatuur wordt verstaan onder kwetsbaarheid van zwangeren. Deze kwetsbaarheid wordt immers vaak als reden aangevoerd voor hun afwezigheid in onderzoeken. Van der Zande vond dit belangrijk, omdat van veel geneesmiddelen niet bekend is of ze schadelijk zijn tijdens de zwangerschap. Volgens de Amerikaanse Food and Drug Administration ontbraken die gegevens in 2011 voor 91 procent van de medicijnen, terwijl 64 procent van de vrouwen in 2004 wel middelen kreeg voorgeschreven.

Uit de literatuur blijkt dat er vier verschillende redenen zijn waarom zwangere vrouwen kwetsbaar worden geacht. Problemen ten aanzien van informed consent vormen de eerste reden van kwetsbaarheid. Van der Zande en haar medeauteurs maken korte metten met het argument dat pijn van de bevalling of stressvol nieuws over de boreling de capaciteit om een goede beslissing te nemen compromitteert. Tweede reden voor kwetsbaarheid is een bepaalde ontvankelijkheid voor dwang of morele druk om de gezondheid van het kind op de eerste plaats te zetten, maar vrouwen houden de gezondheid van kind én moeder in het oog, aldus de auteurs. Wat er gebeurt als de belangen van moeder en foetus conflicteren, bespreken de auteurs niet. Wel wordt de kwetsbaarheid van de foetus als derde reden genoemd, maar die wordt ‘vaak disproportioneel gewogen’. Het is een gedeelde taak van METC (medisch-ethische toetsingscommissie)-leden, sponsoren, regelgevers, onderzoekers en farmaceuten om eerlijke inclusie van zwangere vrouwen aan te moedigen en daardoor de wel degelijk bestaande kwetsbaarheid van zwangere vrouwen – namelijk door een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek in de populatie – te verminderen, aldus de auteurs.

 

Bron: Medisch Contact, Eva Nyst - 21 juli 2017

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media