HomeNieuwsNHG Congres - The VNVA was there!

NHG Congres - The VNVA was there!

2017-11-28-PHOTO-00000024

Clara Peters en Lydia Ketting-Stroet waren namens de VNVA aanwezig op het NHG-Congres op vrijdag 17 november jl. Het congres vond plaats in de RAI in Amsterdam met als thema ‘de lerende huisarts’. De opkomst was groot, maar de RAI bood genoeg ruimte om collega’s te ontmoeten. Een terugblik op het NHG-Congres kun je lezen en bekijken op www.nhg.org.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media