HomeNieuwsOproep Corrie Hermannprijs 2019

Oproep Corrie Hermannprijs 2019

De commissie Corrie Hermann is op zoek naar kandidaten voor 2019!

Ken jij een vrouwelijke arts, die

  • • zich inzet voor een maatschappelijk relevant onderwerp? Haar activiteiten kunnen liggen in de curatieve of sociale zorg, maar ook in onderwijs, onderzoek of bestuur
  • • baanbrekend, grensverleggend of inspirerend is ten aanzien van dit betreffende onderwerp?
  • • emancipatoir is ten opzichte van de vrouwelijke arts: rolmodel, inzet voor toename vrouwen in hogere (bestuurs)functies, et cetera
  • • aandacht heeft voor seksegebonden aspecten in haar werk of nevenfuncties

Wil je ons attenderen op deze mogelijke kandidaat, stuur dan een e-mail met een korte motivatie naar het VNVA Secretariaat

Wij zien aanmeldingen graag voor 30 september 2018 tegemoet.

 

Laatst aangepast op maandag, 04 juni 2018 10:20

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media