HomeNieuwsFEMTalks verslag: Universeel Basis Inkomen de oplossing?

FEMTalks verslag: Universeel Basis Inkomen de oplossing?

Op 7 mei 2018 organiseerde de Nederlandse Vrouwen Raad FEMTalks 2018: Een betere positie voor kwetsbare vrouwen dankzij een Universeel Basis Inkomen?

Universeel Basis Inkomen (UBI) is op dit moment een hot item, maar het heeft ook een lange geschiedenis legde Loek Groot, universitair hoofddocent Economie van de publieke sector, Universiteit Utrecht, School of Economics, uit: “Er is te zien dat op momenten van toenemende werkloosheid de aandacht voor het basisinkomen stijgt”. De Nederlandse Vrouwen Raad zet zich in om de positie van vrouwen te verbeteren en kijkt daarbij naar meerdere facetten van de samenleving. In FEMTalks werd bediscussieerd of het UBI een oplossing is voor financieel kwetsbare vrouwen of zoals men het eigenlijk moet verwoorden: vrouwen in een financieel kwetsbare positie. Keynote spreker Mary Collins, Senior Policy Officer Economic and Social Policies, European Women’s Lobby (EWL), vertelde dat er geen consensus is over UBI binnen feministen, maar dat een gender/feministisch perspectief noodzakelijk is in het debat rondom het UBI. Mirre Stallen, onderzoeker bij Lectoraat Armoede Interventies, Hogeschool Amsterdam & universitair docent Psychologie, Universiteit Leiden, laat zien dat armoede de structuur van het brein veranderd. Armoede heeft vooral een effect op het kinderbrein, dat ontwikkeld zich als het kind in armoede verkeerd anders en ontwikkeld ondermeer minder grijze stof. Hoe langdurig de effecten zijn wordt nog onderzocht omdat hersenen zich ontwikkelen gedurende de hele levensloop.

Lees het volledige verslag van de bijeenkomst op www.nederlandsevrouwenraad.nl

 

Laatst aangepast op woensdag, 30 mei 2018 08:14

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media