HomeNieuwsHoofdlijnakkoord voorziet in meer geld voor huisartsenzorg

Hoofdlijnakkoord voorziet in meer geld voor huisartsenzorg

De komende jaren wordt structureel 471 miljoen euro extra uitgetrokken voor de huisartsenzorg. Daarover heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) een akkoord bereikt met huisartsen, verzekeraars en andere partijen. Het geld kan onder meer worden gebruikt om de dekking in de avonden en weekenden te versterken.

Het geld wordt in de komende vier jaar vrijgemaakt. Het is aan huisartsen en verzekeraars om per regio afspraken te maken waar het geld aan wordt uitgegeven.

Eerder sloot Bruins al een akkoord met medisch specialisten, die de groei in uitgaven de komende jaren juist moet terugbrengen naar nul. Toen dat in april werd bekendgemaakt, gaf het ministerie al aan dat er juist meer zorg buiten ziekenhuizen moet worden geleverd, zoals bij huisartsen en wijkverpleging.

Naast de 471 miljoen euro, wordt er voor de duur van het akkoord (4 jaar) nog eens 133 miljoen uitgetrokken, onder meer om de ict in huisartsenpraktijken te verbeteren en voor onderzoek.

 

Lees het volledige artikel op www.medischcontact.nl.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media