HomeNieuwsReactie door consortium op beleidsnota Geweld hoort nergens thuis tbv AO huiselijk geweld en kindermishandeling

Reactie door consortium op beleidsnota Geweld hoort nergens thuis tbv AO huiselijk geweld en kindermishandeling

Ten behoeve van het Algemeen Overleg Aanpak huiselijk gewelden kindermishandeling, op 21 juni a.s., heeft een gelegenheidsconsortium van diverse organisaties (de Nederlandse Vrouwen Raad, Blijf Groep, Emancipator, Federatie Opvang, Stichting TIYE International, Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, WO=MEN) een reactie gestuurd op de beleidsnota Geweld hoort nergens thuis: Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling van minister De Jonge en minister Dekker. 

In de brief van minister De Jonge van 30 maart jl. gaf hij aan de kennis van verschillende relevante partijen mee te wegen bij de concrete vormgeving van dit programma, in een breed partneroverleg. In dit kader heeft het consortium – op basis van de gecombineerde expertise van de verschillende organisaties  –  aanvullende suggesties ter verdere versterking van het programma aangeboden.

 

Klik hier om de reactie (brief) van het consortium te lezen. 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media