HomeNieuwsNieuwsarchiefDossier Jonge Klaren

Dossier Jonge Klaren

Het is voor jonge klaren vaak lastig om een geschikte baan te vinden omdat er op dit moment weinig vacatures zijn voor medisch specialisten. De VNVA heeft in een brief aan minister Schippers laten weten dat wij ons zorgen maken. Enerzijds vanwege het persoonlijk leed niet te kunnen werken in de baan waarvoor je bent opgeleid of gedwongen te verhuizen naar het buitenland om je registratie te behouden. Anderzijds zijn er de hoge maatschappelijke kosten en het verlies van talent. Uit de jaarlijkse enquête van De Jonge Specialist blijkt dat er een toename is van werkloosheid en verborgen werkloosheid. Zie ook artikel in NRC en Medisch Contact. Vanwege de feminisering van het artsenvak treft dit probleem ook vaak vrouwen. De VNVA heeft samenwerking gezocht met de jonge orde om te kijken of we kunnen samenwerken. 

 

blauwe button

 

Meldpunt

Door de schaarste aan banen krijg je niet altijd het salaris waar je recht op hebt of wordt er minder goed onderhandeld. Er blijkt regelmatig sprake van onderbetaling bijvoorbeeld een aanstelling als fellow zonder bijpassend salaris. De Jonge Specialist is een meldpunt gestart om eventueel anoniem melding te maken van betaling onder de CAO, te veel diensten of vormen van discriminatie. Meldpunt De Jonge Specialist.

Je kunt ook melden bij de VNVA.
Meldingen worden anoniem doorgegeven aan De Jonge Specialist.  

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media