HomeNieuwsNieuws
Nieuws

De regels voor herregistratie worden versoepeld om te voorkomen dat artsen door langdurige ziekte of andere uitvalredenen hun registratie kwijtraken. Daartoe zijn de KNMG, CGS en RGS bereid na een oproep van het comité HABZ (Herregistratie Artsen Bij Ziekte).

Lees meer...

‘Alles eruit halen wat erin zit’

Het aantal geneeskundestudenten dat staat ingeschreven voor een tweede opleiding is in vijf jaar verdubbeld. Dit blijkt uit onderzoek van Medisch Contact op basis van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). ‘Ze willen opties openhouden voor de toekomst.’

Lees meer...

Ruim 100 duizend volwassenen lijden aan morbide obesitas. In totaal had 14 procent in 2017 enige vorm van obesitas, ruim 2,5 keer meer dan begin jaren tachtig. Vorig jaar was het nog 13 procent.

Lees meer...

Ten behoeve van het Algemeen Overleg Aanpak huiselijk gewelden kindermishandeling, op 21 juni a.s., heeft een gelegenheidsconsortium van diverse organisaties (de Nederlandse Vrouwen Raad, Blijf Groep, Emancipator, Federatie Opvang, Stichting TIYE International, Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, WO=MEN) een reactie gestuurd op de beleidsnota Geweld hoort nergens thuis: Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling van minister De Jonge en minister Dekker. 

Lees meer...

De komende jaren wordt structureel 471 miljoen euro extra uitgetrokken voor de huisartsenzorg. Daarover heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) een akkoord bereikt met huisartsen, verzekeraars en andere partijen. Het geld kan onder meer worden gebruikt om de dekking in de avonden en weekenden te versterken.

Lees meer...

Ook dit jaar kunnen jonge, vrouwelijke wetenschappers profiteren van een travel grant (max 1500 euro) uit het LNVH Distinguished Women Scientists Fund. Deze travel grant is bestemd voor vrouwelijke in Nederland wonende postdocs (tot 3 jaar na hun PhD) die in het kader van hun onderzoek een buitenlandse reis willen gaan maken. Benieuwd naar de laureaten uit de vorige rondes? Neem dan vooral een kijkje op de website van de LNVH!

De voorwaarden en het aanvraagformulier voor de ronde van dit jaar zijn te vinden via https://www.lnvh.nl/site/Support-in-Career/DWS-Fund/DWSF-2018 . Aan vier laureaten zal de prijs worden toegekend. Aanvragen kunnen tot 1 oktober 2018 ingediend worden via info@lnvh.nl

 

Lees meer...

Te veel vrouwen weten nu niet dat ze een hoog risico lopen op een beroerte. Ze krijgen mogelijk dus te laat adviezen en medicijnen om een beroerte te voorkomen. Dat wil ik veranderen.

- Hine van Os, arts-onderzoeker in het Leids Universitair Medisch Centrum

Lees meer...

Op woensdagavond 6 juni jl. waren VNVA voorzitter Lydia Ketting-Stroet en VNVA-lid Angela Maas te gast bij het programma M wat gepresenteerd wordt door Margriet van der Linden. 

Lees meer...

De verschillende invalshoeken die in deze publicatie aan de orde komen tonen de veelzijdigheid, de beweging en de aanwezigheid van kansen die zo kenmerkend zijn voor onze sector. Als bestuurder voel je als geen ander de transitie die de sector maakt naar meer patiënt gerichtheid, nieuwe maatstaven van kwaliteit, toenemende digitalisering, andere organisatievormen en toenemende samenwerking. Waar de transitie ons zal brengen is niet eenduidig. De heilige graal bestaat niet, of is voor iedereen anders.

Klik hier om de publicatie te lezen. 

Lees meer...

Willy Jansen overleden 29 mei 2018De VNVA bereikte het droeve bericht dat een van de oudste leden van de VNVA, Willy Jansen, op 29 mei jl is overleden.

In 2015 is zij, op 87 jarige leeftijd, nog geïnterviewd door VNVA leden Foske Padje en Greet Meihuizen. Humoristisch, opgewekt, relativeringsvermogen en constructief zijn enkele eigenschappen die over Willy Jansen werden genoemd.

Het VNVA bestuur wenst de nabestaanden van Willy Jansen veel sterkte toe.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media