HomeNieuwsNieuws
Nieuws

Lilianne Ploumen 2015 1Bron: AD.nl

Lilianne Ploumen heeft de Machiavelliprijs gewonnen. De voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking ontvangt de prijs volgens de jury voor SheDecides, het door haar opgerichte internationale fonds om financiële tekorten van abortusorganisaties in ontwikkelingslanden te dichten.

Lees meer...

Bekijk hier het fragment van De Wereld Draait Door uitzending van maandag 8 januari.

Lees meer...

Lustrumcongres 6 oktober 2018

fototoestel-stockEen van de activiteiten tijdens het lustrumcongres van de VNVA, waarin het 85 jarig bestaan van onze vereniging wordt gevierd, is een fotografieproject uitgevoerd door de AKV St. Joost in Breda. Thema van het fotografie project is ‘Tijd’.

De VNVA is op zoek naar vrouwelijke artsen, in de leeftijd 85+, die deel willen nemen aan dit project waarbij het de bedoeling is dat je geportretteerd wordt in je huidige woonomgeving. Op deze wijze wordt een intiem en realistisch beeld geschetst van artsen op leeftijd. In hoeverre voel jij je nog arts en hoe ziet je leven er nu uit? Zomaar wat vragen die als achterliggende gedachte fungeren bij dit project.

Meld je zo spoedig mogelijk aan via: vnvamail@vnva.nlen maak gebruik van deze unieke kans op een professionele fotosessie!

 

Lees meer...

Bron: NRC Handelsblad

Vrouwen lijden veel vaker aan een autismespectrumstoornis dan gedacht. Het valt minder op omdat ze het beter camoufleren dan mannen. Maar dat werkt weer burn-out en depressie in de hand. Behandeling begint met een juiste diagnose, en zelfacceptatie.

Lees meer...

Een zeldzame vorm van non-Hodgkin lymfoom in de borst (lymfeklierkanker - geen borstkanker) blijkt meer voor te komen bij vrouwen met borstimplantaten. Plastisch chirurgen zullen vrouwen op dit risico gaan wijzen. Het onderzoek hiernaar van VUmc, Antoni van Leeuwenhoek, Maastricht UMC+ en Medisch Spectrum Twente is vandaag gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift JAMA Oncology, Journal of the American Medical Association.

Lees meer...

Bron: Volkskrant.nl

Vorig jaar zijn voor het eerst meer vrouwen aan kanker overleden dan aan hart- en vaatziekten. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS. Bij mannen is kanker al ruim tien jaar de belangrijkste doodoorzaak.

Van de 149 duizend Nederlanders die in 2016 overleden, stierf 30 procent aan kanker en 26 procent aan hart- en vaatziekten. 20.700 vrouwen overleden aan kanker en 20.500 aan hart-en vaatziekten. In datzelfde jaar stierven 24.500 mannen aan kanker.

Sinds 1970 is het aantal doden door kanker zowel bij mannen als bij vrouwen toegenomen, maar het aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten is gedaald.

'Hoewel het absolute aantal sterfgevallen aan kanker jaarlijks toeneemt, neemt het relatief gezien af', meldt het CBS. 'Als rekening wordt gehouden met de bevolkingsgroei en de vergrijzing, is de kankersterfte sinds eind jaren tachtig gedaald. De daling is vooral bij mannen opgetreden. Bij vrouwen is de daling gering, vooral door de toename van longkankersterfte, die samenhangt met het rookgedrag van enkele decennia geleden.'

Longkanker

In de laatste twintig jaar is het aantal vrouwen dat is overleden aan longkanker meer dan verdubbeld, van 1.900 in 1997 tot 4.400 in 2016. Ook borstkanker (15 procent van de gevallen) en darmkanker (12 procent) komen onder vrouwen veel voor.

Een kwart van de mannen die aan kanker sterven, gaat dood aan longkanker. Zowel aan darmkanker als aan prostaatkanker overlijdt 11 procent.

Lees meer...

Bron: www.nederlandsevrouwenraad.nl

Willemien Koning start in januari haar jaar als Vrouwenvertegenwoordiger 2018. Wie is Willemien, wat wil ze bereiken en hoe kijkt ze tegen haar jaar als Vrouwenvertegenwoordiger aan? Sanne Kanters (vrijwilliger NVR) en Roséanne Timmer-Aukes (communicatie medewerker NVR) interviewden haar.

Lees meer...

briljante studenteTer gelegenheid van het 90 jarige bestaan van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek voor vrouwen in de wetenschap is het prachtige boek 'Briljante studente heel origineel!' uitgebracht. Heb je interesse in het boek? Mail dan naar vnvamail@vnva.nl.

 

 

Lees meer...

Een overzicht van de zorgen en aanbevelingen van het CEDAW-Comité en de voornaamste punten uit de schaduwrapportage, gebundeld per thema. In PDF en in Epub formaat, voor E-readers en tablets.

Lees meer...

Archief Aletta Jacobs erkend als UNESCO-erfgoedMet gepaste trots kan Atria melden dat het archief van Aletta Jacobs (1854 – 1929), onderdeel van Atria’s collectie, officieel erkend is als UNESCO-erfgoed. Slechts vier andere archieven van vrouwen komen voor in het Memory of the World register (sinds 2009 ook de dagboeken van Anne Frank), op een totaal van ruim 400 archieven. Feministe Aletta Jacobs was pionier en inspirator op velerlei terrein o.a. in het bevechten van toegang van vrouwen tot universitair onderwijs, toegang tot gezondheidszorg en voorbehoedsmiddelen en de vrouwenkiesrechtstrijd. Zij voerde een levendige correspondentie, ook internationaal. Vlak na de oprichting van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging in 1935 maakt haar archief daar deel van uit. Naar schatting 10% van haar archief werd geroofd door de Duitse bezetter en kwam na omzwervingen, in 2003 definitief terug bij Atria uit een Moskous archief. Een bewogen geschiedenis van een archief met actuele betekenis en nu volledig digitaal toegankelijk. Surf naar onze website om het te bekijken.

Renée Römkens, Directeur-bestuurder Atria

 

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media