HomeNieuwsNieuwsNieuwsarchiefDr. Hester Vermeulen nieuwe hoogleraar Verplegingswetenschap

Dr. Hester Vermeulen nieuwe hoogleraar Verplegingswetenschap

1622 Vermeulen radboudumcDr. Hester Vermeulen is met ingang van 1 juli 2016 benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit/het Radboudumc.

Hester Vermeulen (Oostzaan, 1967) is verpleegkundige en klinisch epidemioloog. In 2006 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam. Ze deed hiervoor onderzoek naar Evidence-based verbeteringen in de postoperatieve zorg: op het snijvlak tussen verpleging en geneeskunde. Tot haar benoeming werkte ze als senior onderzoeker bij het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam en als lector Evidence Based Perioperatieve zorg aan de Hogeschool van Amsterdam.

Excellence in Nursing

Hester Vermeulen vindt dat verpleegkundigen een cruciale rol spelen in het leveren van kwalitatief goede, veilige, doelmatige en patiëntgerichte zorg. Om verpleegkundigen goed voor deze taken toe te rusten, initieert zij praktijkrelevant onderzoek en past zij vernieuwende onderzoeksmethodologie toe.
Vermeulens onderzoek richt zich op het onderbouwen van dagelijkse verpleegkundige handelingen, met als doel de kwaliteit en veiligheid van zorg alsook de professionaliteit van verpleegkundigen te verhogen. Hierbij kijkt ze naar de gevolgen voor de individuele patiënt (infecties, zelfredzaamheid, medicatiefouten), ervaringen binnen het team (werktevredenheid, professionaliteit) en naar de consequenties voor de organisatie (kosten en kwaliteit).


 

Rituelen

Naast haar werk als onderzoeker heeft Vermeulen nationale bekendheid gekregen door de rituelen in de zorg aan de orde te stellen. Ook is zij pleitbezorger voor het invoeren van Evidence Based Practice voor verpleegkundigen. Hierbij gaat het erom dat je naast je eigen ervaring en de voorkeuren van de patiënt ook resultaten uit onderzoek gebruikt in de dagelijkse praktijk.
Vermeulen is voorzitter van de bestuurscommissie richtlijnen van de V&VN, lid van de wetenschappelijke Adviesraad van het Zorginstituut Nederland, lid van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek van VWS, hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, redactielid van Nurse Academy en hoofdredacteur van verschillende boeken.

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media