HomeNieuwsNieuwsNieuwsarchiefNederlandse Vrouwen Raad (NVR) luidt de noodklok:

Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) luidt de noodklok:

Daling vrouwen in besluitvormende functies

Vandaag doet de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) een dringende oproep aan minister Bussemaker (OCW) en minister Asscher (SZW) om krachtige maatregelen te nemen tegen de huidige trend van daling van het aantal vrouwen in besluitvormende functies bij beursgenoteerde bedrijven. Dit naar aanleiding van de publicatie van de cijfers van de Female Board Index 2016.

Na zeven jaar van geringe groei daalt het aantal vrouwen in raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen. Slechts één op de 14 bestuurders is nu vrouw. In de bestuurskamers wordt 93% van de stoelen bezet door mannen. Bovendien heeft ruim een kwart (27%) van deze bedrijven niet alleen geen enkele vrouw in de raad van bestuur, maar evenmin in de raad van commissarissen. Dit is niet alleen maatschappelijk ongewenst, maar komt ook de kwaliteit van de besluitvorming niet ten goede, aldus NVR. Bovendien ontneemt deze situatie Nederland de kans om zijn ambities in de wereld(economie) waar te maken.

In eerdere oproepen vorig jaar (op 18 mei 2015 en 30 september 2015)1 vroeg de NVR al serieuze aandacht van de regering voor de structurele ondervertegenwoordiging van vrouwen in de besluitvorming. De NVR constateert nu dat zijn voorstel om de streefcijferwetsbepaling in de Wet Bestuur en Toezicht te verhogen en de toepasselijkheid ervan te verlengen, niet is opgevolgd en dat de situatie inmiddels zelfs verder is verslechterd.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media