Athena's Angels

Athenas AngelsVoor vier vrouwelijke hoogleraren van het LUMC was het op een gegeven moment helder: vrouwen hebben het vaak minder makkelijk in de wetenschap dan mannen. Zij besloten voorbeelden te inventariseren die zij zelf meemaakten: geadresseerd worden als man, genegeerd worden bij de kascommissie, aangesproken worden als iemand van de stropdassenverkoop voor (mannelijke) hoogleraren. Andere voorbeelden lees je op hun website www.athenasangels.nl.

De toon is luchtig maar ook kritisch. De hoogleraren leggen vooral de impliciete genderbias bloot. Dat zijn de vooroordelen waarvan wij (mannen en vrouwen) ons niet altijd bewust zijn maar die wel consequenties hebben voor het beeld dat wordt geschapen en onbewust ook door anderen wordt overgenomen. Om dat te doorbreken moet je soms iets radicaal anders doen: zo is afgelopen jaar de Senaatszaal van LUMC 'overhangen' met portretten van vrouwelijke hoogleraren en andere vrouwelijke wetenschappers. Inmiddels zijn de mannen weer terug, maar is iedereen zich weer wat bewuster dat het ook anders kan. Wellicht inspiratie voor jou?

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media