HomeNieuwsNieuwsNieuwsarchiefDe inspiratie van het Roer moet om

De inspiratie van het Roer moet om

De inspiratie van het Roer moet omPeter de Groof is huisarts en mede-oprichter van het Roer moet om, een beweging die voor veel reuring heeft gezorgd, aanvankelijk vooral onder huisartsen maar inmiddels verspreidt de olievlek zich ook in de tweede lijn.

In heel korte tijd wist een groep huisartsen in juni 2015 bij een grote groep huisartsen en sympathisanten een gevoelige plek te raken: onvrede over de uitholling van het vak. De toegenomen bureaucratie in de zorg, de nadruk op productie en financiën, het afvinken van lijstjes, het gevoel geen invloed te hebben bij de zorgverzekeraar, concurrentie, de druk van kwaliteitsindicatoren, te weinig tijd voor de patiënt en een gevoel van wantrouwen van de politiek en zorgverzekeraars tegenover professionals. Op kleine schaal waren er al initiatieven om vanuit de professional tegenwicht te bieden zoals de Dappere dokters (zie ook het stuk van Mirella Buurman), maar de onvrede bleef vaak binnenskamers. Velen herkenden zich dan ook in dit gevoel van onbehagen dat beschreven was in het pamflet 'Het roer moet om' (HRMO) en door het bundelen van krachten, op het goede moment, kwam er opeens veel beweging. Initiatiefnemers Peter de Groof en Jacques de Milano, beiden huisartsen, kregen met het pamflet steun van meer dan 70% van de huisartsen waardoor de politiek, LHV en zorgverzekeraars wel moesten reageren. Er volgde snel een aantal overleggen en een aantal concrete voorstellen. Zo is het aantal formulieren om in te vullen verminderd en zijn pogingen gedaan om kwaliteit meer handen en voeten te geven. Dat laatste blijft een lastig probleem, en de winst lijkt vooral dat de verschillende partijen erkennen dat kwaliteit moeilijk uit te drukken is en dus minder leidend dan we zouden wensen.

Maar HRMO wil meer dan bekend staan om de administratieve hervormingen. In zijn speech tijdens 'het ontbijt met de minister' en ook later tijdens ons gesprek benadrukt de Groof dat het juist belangrijk is een gezamenlijke visie te creëren op de gezondheidszorg en onze gemeenschappelijke waarden te expliciteren in plaats van steeds te zoeken naar nieuwe afspraken of stelselwijzigingen. Hij noemt vertrouwen in de professional, gelijkwaardigheid, optimale zorg, samenhang en samenwerking als essentiële waarden. Door een gedeelde visie en waarden als uitgangspunt te nemen komt er veel meer basis om gezamenlijk de zorg te verbeteren.

Opmerkelijk is dat HRMO niet alleen naar politiek en zorgverzekeraars wijst. Ook zorgprofessionals zitten soms vast in het oude denken in schotten, in reductionistisch denken en kunnen soms minder goed overweg met de dynamiek en pluriformiteit waar de zorg om vraagt. Het huidige systeem kent perverse (vaak financiële) prikkels, die in de weg staan om optimale zorg te verlenen en samen te werken. Morele waarden zijn in kwaliteitssystemen soms ondergeschikt aan aan allerlei belangen. Door gezamenlijk op te treden zie je dat er meer mogelijk blijkt op het gebied van samenwerking tussen artsen dan steeds werd aangenomen, en dat biedt nieuwe kansen. Artsen zouden ook meer zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om zaken te veranderen of te verbeteren, met daarbij vooral de vraag hoe we optimale zorg kunnen bieden voor elke individuele patiënt. Dat vraagt om medisch leiderschap, en dat sluit mooi aan bij ontwikkelingen zoals het Platform medisch leiderschap en andere ontwikkelingen rondom medisch leiderschap. HRMO dus zeker geen huisartsenbeweging, en het gedachtegoed wordt ook steeds bekender onder medisch specialisten.

Ik denk dat we als vnva artsen, in welke lijn je ook zit, veel zullen herkennen in HRMO als beweging om zaken te verbeteren in de zorg. Het gaat om medisch leiderschap, kritisch bezig zijn met je vak en je professionaliteit, en verantwoordelijkheid nemen voor jouw zorg en samenwerking over allerlei schotten heen. Daar kun je veel inspiratie en energie uit halen! We zullen de activiteiten van HRMO zeker blijven volgen, en als je zelf mooie initiatieven heb horen we er graag over. Lees meer op link. En mocht je willen meedenken en praten over een gedeelde visie op de zorg door politiek, zorgverzekeraars, professionals en anderen, noteer dan alvast 21 januari voor een grote bijeenkomst in Carre.

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media