HomeNieuwsNieuwsNieuwsarchief
Nieuwsarchief
(Bron: NRC.nl)

 

In het ziekenhuis is het ongebruikelijk om te praten over overleden patiënten of fouten. Maar ook de arts heeft emoties. Het ziekenhuis in Groningen wil een taboe doorbreken.

 

Liesbeth Jansen, chirurg-oncoloog, krijgt voor ze gaat slapen flashbacks. Een patiënt is onverwacht overleden na haar operatie. De vragen spoken door haar hoofd. Was dat knoopje wel goed gelegd? Wat zei de assistent tijdens de operatie? Heb ik een fout gemaakt?

Het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Groningen laat collega’s met elkaar in gesprek gaan over de fouten die zij maken of moeilijke situaties die ze meemaken. Het wil een taboe doorbreken, want in ziekenhuizen wordt doorgaans niet gemakkelijk gesproken over wat het met de dokter doet als patiënten overlijden of operaties niet goed gaan.

Die cultuur maakt het voor veel doktoren moeilijk toe te geven dat ze emotioneel zijn, of persoonlijk worden geraakt in hun werk, vertelt Jan Jaap Erwich, gynaecoloog en voorzitter van de calamiteitencommissie patiëntenzorg in het ziekenhuis. Erwich: „Als een patiënt overlijdt – of er nu een fout is gemaakt of niet – hebben de betrokken artsen vaak een schuldgevoel. Wij horen dan dat ze minder op zichzelf vertrouwen, en soms gaan twijfelen bij operaties. Bij het supportteam hoef je geen stoer gedrag te laten zien; wij negeren niet dat ook de arts emotioneel kan zijn.” Lees meer..

Lees meer...

De Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2015 is verschenen. De Monitor 2015 geeft inzicht in het actuele percentage vrouwelijke wetenschappers en bestuurders aan de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra en in wetenschappelijke organisaties. Lees verder..

Lees meer...

De netwerkavond op dinsdagavond 17 november was een groot succes.

 

Borrelen met Spa Blauw

VUmc 17 11 2015-15Op een storm- en regenachtige avond zijn zo´n 25 vrouwelijke co- en arts assistenten bijeen om geïnspireerd te raken over netwerken.  Er is een positieve bruisende energie in de zaal.

De presentatie over geneeskeuze waarin de deelnemers gevraagd wordt energie momenten twee aan twee met elkaar delen maakt de sfeer er nog beter op. Sta stil bij waar je denkt de komende 40 werkzame jaren gelukkig van te worden.  Tijdens je studie en arts assistentenjaren zit je in een sneltrein. Vergeet niet te genieten van het moment, de weg naar je doel is ook belangrijk.

Be Yourself, zegt de volgende spreekster, 2e jaars AIOS op de SEH. Toen zij als agnio chirurgie werkte, vertelde een opleider haar dat ze bij haar wens om chirurg te worden met 3-0 achter stond; vrouw, van Marokkaanse afkomst met een hoofddoek. Succes met je carrière! Haar vader zei, dan doe je je hoofddoek toch af op je werk. Maar deze ambitieuze arts liet zich niet uit het veld slaan en bovenaan stond dat ze vooral zichzelf wilde blijven; en dat betekende hoofddoek op. Tijdens het werken in de kliniek leerde zij zich zelf beter kennen en besloot te solliciteren voor de opleiding tot SEH arts met als uiteindelijke doel dokter op de traumaheli.

De presentatie van het onderzoek onder geneeskundestudenten met een hoofdoek “veiled ambitions”  geeft veel herkenning in de zaal. Als student met een migrantenachtergrond vinden zij de introductie op de campus niet aantrekkelijk. Ze zijn gewend van school- naar huis en vice versa te gaan. Je blijft niet rondhangen op de campus. Hun vrijetijdsbesteding is vaak een bijbaan. Als ze studievrienden zoeken zijn dat, net als de autochtone studenten,  gelijkgestemden. De spreekster roept op om te netwerken en dat in te zetten in het bereiken van je doel. Vanuit het idee dat je lot bepaald is gebeurt dit soms niet. Netwerk vooral ook buiten de eigen groep.

De laatste spreekster heeft haar specialisatie afgerond en werkt als nefroloog. Zij zegt; ik voel met trots en oud. Sinds de tijd dat ik geneeskunde studeerde heb ik het nodige zien veranderen en dat geeft me vertrouwen in de toekomst. De studenten op de VU zijn al jaren multiculti, nu de dokters nog. Sluit je zoveel mogelijk aan bij de mensen van je studie, leer elkaar kennen, kom uit je comfortzone van huis-school-huis, zonder jezelf te verliezen. Doe dat alles op een manier die bij je past en betrek je familie erbij.  Leer professioneel om te gaan met opmerkingen als; je bent toch geen moslim meer of je bent toch een van ons. Zoek hulp. Weet wie je bent en wat je wilt bereiken.

Lees meer...

Deze vereniging behartigt de belangen van en vormt een aanspreekpunt voor artsen die buiten de EER (Europese Economische Ruimte) hun diploma hebben behaald en daarmee in Nederland aan het werk willen of zijn.

Heb je als buitenlands gediplomeerde arts vragen of loop je tegen problemen aan, neem dan contact op via: http://www.vbga.nl/

Of via VNVA lid Julissa Cruz Gomez (vnvamail@vnva.nl)

Lees meer...

Afgelopen week was Denis Mukwege te zien in College Tour. De gynaecoloog zet zich in voor de slachtoffers van de massale verkrachtingen in Congo. Denis was eerder bij de VNVA aanwezig tijdens de talkshow na de Els Borst Oeuvre prijs.

Bekijk hier de uitzending.

Lees meer...
Bron: Nu.nl

 

Een inhaalslag om het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland omhoog te krijgen, lijkt momenteel nog niet aan de orde.

Dat zegt hoogleraar Catholijn Jonker woensdag in de Volkskrant na gesprekken met universiteitsbestuurders. Jonker is voorzitter van zowel de TU Delft als het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.

Bij richtingen als rechten en gedragswetenschappen is ruim een vijfde van de hoogleraren vrouw, dit blijft bij landbouw op 9 procent hangen. Ook bij natuur, techniek en economie is het aandeel ongeveer net zo groot.

De verhouding tussen man en vrouw blijkt bij studenten en afstudeerders ongeveer gelijk. Verder op de academische ladder groeit dit verschil. Nederland staat met 17 procent vrouwelijke hoogleraren vierde laagste in Europa.

Lees meer...

Het zwangerschaps- en ouderschapsverlof zijn er om ouders in Nederland te ondersteunen. Het ondersteunt de combinatie van werken en kinderen laten opgroeien. We weten dat participatie in beiden bijdraagt aan een gezonde samenleving. Voor alle partijen (ouders, kinderen maar ook voor collegas op de werkvloer) is het van belang dat dit goed georganiseerd wordt.

 Als VNVA zouden we graag een best-practices opstellen voor werknemers en werkgevers. Heb jij als ouder, collega of leidinggevende ervaringen die je wilt delen? Hierbij kan het gaan om positieve ervaringen die als voorbeeld kunnen dienen of problemen waarvoor een oplossing gezocht moet worden! Stuur een mailtje naar ons secretariaat.

Lees meer...

Het Medisch Contact heeft een artikel geplaatst over onze winnares van de Corrie Hermannprijs 2015.

Lees hier het volledige artikel.

Lees meer...

20-kopie 7a6431 aanbieden kennisagenda women incOp 16 juni jl nam de DG, Van den Dungen, een man, de Kennisagenda Gender en Gezondheid van ZonMw in ontvangst, in een zaal gedomineerd door vrouwen. De VNVA heeft dit thema al jarenlang in haar missie staan en veel actieve leden zijn al jaren bezig hun onderzoek en bevindingen over man/vrouw verschillen in pathologie, epidemiologie en behandeling onder de aandacht te brengen. Door het formeren van de Alliantie in samenwerking met Women Inc is de gendersensitieve aandacht in een stroomversnelling gekomen en bereikt nu ook het 8 uur journaal. Ook VWS lijkt het onderwerp te gaan omarmen, met de toezegging dat er gesproken zal worden over onderzoeksgelden om de hiaten binnen dit thema te verminderen.

Want hiaten zijn er. Het rapport (te downloaden via 

http://www.zonmw.nl/nl/publicaties/detail/kennisagenda-gender-en-gezondheid) vermeldt in het kort wat er wel bekend is over bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten, psychische en psychiatrische klachten en belangrijker: wat er nog niet bekend is. Tijdens de pitches gaven de diverse onderzoekers aan dat er nog veel te winnen is als we de genderneutrale aanpak (die helemaal niet zo genderneutraal is omdat deze vooral gebaseerd op kennis over mannen) kunnen aanvullen met meer gendersensitieve kennis. Dat kan leiden tot betere kwaliteit van zorg, en, door gerichter te diagnosticeren, ook een betere effectiviteit van zorg zoals Angela Maas zo mooi bepleitte. Zo hebben vrouwen minder vaak een positief inspanningsecg bij angina pectoris en reageren zij vaker met spierpijnen op simvastatine dan mannen. Door daar oog voor te hebben als arts voorkom je ook onderbehandeling doordat vrouwen mogelijk vaker stoppen met de statine. 

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media