HomeNieuwsNieuwsNieuwsarchief
Nieuwsarchief

Dr.  C.J.M. (Karin) Klijn is met ingang van 1 juni benoemd tot hoogleraar Neurologie aan de Radboud Universiteit en afdelingshoofd Neurologie in het Radboudumc. Klijn was sinds 2004 als neuroloog verbonden aan de afdelingen Neurologie en Neurochirurgie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ze doet onderzoek naar neurovasculaire ziekten, in het bijzonder hersenbloedingen en hun oorzaken.
Karin Klijn (Zutphen, 1966) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en behaalde in 1993 haar artsexamen. Ze specialiseerde zich op het gebied van de neurologie en combineerde dat met haar promotieonderzoek naar de prognose en behandeling van patiënten met een afgesloten hersenslagader, waarop ze in 2001 cum laude promoveerde. Van 2003 tot 2004 werkte Karin Klijn als fellow in het Royal Perth Hospital in Perth (Australië) op de Stroke-unit, de afdeling waar patiënten in de acute fase na een beroerte worden opgenomen. In 2004 keerde ze terug naar de afdeling Neurologie van het UMC Utrecht, als staflid neurologie.

Karin Klijn kreeg een groot aantal prijzen en onderzoeksbeurzen, waaronder in 2012 de onderzoeksbeurs Clinical Established Investigator van de Hartstichting, voor onderzoek naar de oorzaak van hersenbloedingen. Al eerder kreeg ze beurzen van onder meer NWO en het  Koningin Wilhelmina Fonds.
Het onderzoek dat Karin Klijn als hoogleraar Neurologie zal gaan doen is ingebed in het onderzoeksinstituut Donders Center for Neuroscience, waaraan  ze ook als Principal Investigator verbonden zal zijn.  

Lees meer...

NRC Reader - Hij heet professor, zij is de jongedame. Lees meer.

Lees meer...

Medici kunnen mogelijk een klein verschil maken in de Syrische verschrikkelijkheden. Zoals in een filmpje werd gezegd: dokters en patiënten hebben meer aan het stoppen van de bommen dan aan het toezenden van atropine. Je kunt de petitie ondertekenen: https://medicsunderfire.org/en

 

Lees meer...

De positie van basisartsen op de arbeidsmarkt verslechtert met rasse schreden. Hun aantal groeit, ze zijn vaker werkloos en het duurt langer voor ze een opleidingsplek hebben. Het Capaciteitsorgaan, artsenwerknemersorganisatie LAD en De Geneeskundestudent noemen de situatie zorgelijk. Lees meer.

Lees meer...

Dappere dokters: ‘Massaal in actie tegen roken’. Lees meer.

Lees meer...

In de voorjaarsledenvergadering van 25 april 2015 hebben bestuursleden Lewi Vogelpoel en Corrie Hermann afscheid genomen van het VNVA bestuur. Veel dank voor jarenlange inzet!

Gelukkig kon in deze ledenvergadering ook een nieuw bestuurslid worden geinstalleerd, Ineke Postma van harte welkom in het bestuur!

Lees meer...

De vraag is hoe wenselijk het is dat vrouwen naar de huisarts kunnen voor een abortus. Een discussie met Gert van Dijk en Esmé Wiegman. Lees meer.

Lees meer...

Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts kregen deze week de eerste Els Borst Oeuvreprijs voor hun inspanningen om vrouwen wereldwijd toegang te geven tot veilige abortus. Ze hopen dat de prijs de boel in eigen land weer eens opschudt. ‘Op het gebied van medicamenteuze abortus loopt Nederland hopeloos achter.’ Lees het interview in Medisch Contact van 26 maart 2015.

 

Lees meer...

De afdeling Noord Nederland heeft wederom een Nieuwsbrief uitgebracht, jaargang 10! Lees meer.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media