HomeNieuwsNieuwsNieuwsarchief
Nieuwsarchief

Ook als huiselijk geweld al jaren achter je ligt, blijf je meer medische klachten houden. Deze groep vrouwen meldt zich vaker bij de huisarts vanwege onverklaarbare pijn of depressie. Lees meer.

Lees meer...

Minister Jet Bussemaker acht het, evenals de NVR, van belang dat op gemeentelijk niveau aandacht is voor de genderspecifieke invalshoek en in het bijzonder wat betreft de gevolgen van de decentralisaties voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. 
Dat schrijft de minister in haar brief van 28 november 2014 aan de NVR in antwoord op de zorgen die de NVR eerder hierover uitte bij de drie betrokken bewindslieden. Mede namens  haar collega van SZW en de staatssecretaris van VWS beschrijft Bussemaker in de brief welke initiatieven inmiddels genomen zijn die ‘in meer of mindere mate bijdragen aan de arbeidsparticipatie van vrouwen’. Lees meer.

Lees meer...

Vrijdag 28 november jl. ontving VNVA lid Prof. Dr. Liesbeth de Vries, de Reinier de Graaf medaille van het Genootschap tot Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde. Dit Genootschap is opgericht in 1790. De medaille wordt eens per 10 jaar uitgereikt en Liesbeth de Vries is de eerste vrouw die deze medaille heeft ontvangen.

Bovendien ontving Prof. Dr. Liesbeth de Vries op 31 oktober, in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Beatrix, de Muntendamprijs vanwege haar uitzonderlijke bijdrage aan de kankerbestrijding.

Van harte gefeliciteerd met beide eervolle prijzen!

Lees meer...

Minister Schippers (VWS) schrijft een brief aan de Tweede Kamer over de uitvoering van een motie die de regering verzoekt om in overleg te gaan met de relevante partijen om vrouwspecifieke geneeskunde integraal onderdeel van de geneeskundige opleidingen te maken. Lees meer.

Lees meer...

Lewi Vogelpoel is radioloog en blogt op persoonlijke titel over de inrichting van de gezondheidszorg. Lees meer.

Lees meer...

Dr. Rebecca Gomperts sails a ship around the world, providing abortions at sea for women with no legal alternative. Her idea begins as flawed spectacle, faced with governmental, religious, and military blockade.
But with each roadblock comes a more refined mission, until Rebecca realizes she can use new technologies to bypass law – and train women to give themselves abortions using WHO-researched
protocols with pills.
From there we witness her create an underground network of emboldened, informed activists who trust women to handle abortion themselves. Vessel is Rebecca’s story: one of a woman who hears and answers a calling, and transforms a wildly improbable idea into a global movement.

Lees meer.

Lees meer...

mwia congres september 2014

Van 4 tot 6 september 2014 organiseerde de Deense vrouwelijke artsen vereniging het congres voor de regio Noord-Europa van de Medical Women’s International Association. Een mooie gelegenheid om de vriendinnen die we maakten op het succesvolle congres in Breukelen weer te ontmoeten!

Het congres vond plaats in een idyllische omgeving, Rundstedgaard, halverwege tussen Helsingör en Kopenhagen. We logeerden in een fraai conferentieoord naast het woonhuis, nu museum, van de beroemde schrijfster Karen Blixen. De hele kustweg is een geliefkoosde route voor de vele Deense fietsers met aan de waterkant prachtige uitzichten naar buurland Zweden en aan de landzijde statige woonhuizen met mooi verzorgde tuinen. Lees meer.

Lees meer...

Renske Keizer is benoemd tot bijzonder hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij richt zich op de rol en de pedagogische betekenis van het vaderschap. Lees meer.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media