HomeNieuwsNieuwsNieuwsarchief
Nieuwsarchief

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen van het voornemen om artikel 13 van de zorgverzekeringswet te wijzigen.

VNVA stuurt brief naar de Vaste Kamercommissie van de Eerste Kamer. Lees meer.

Lees meer...

Jeugdprogramma ' Het Klokhuis'  besteedt aandacht aan Aletta Jacbos en haar rol voor de emancipatie van de vrouw. Lees meer.

Lees meer...

Het is voor jonge klaren vaak lastig om een geschikte baan te vinden omdat er op dit moment weinig vacatures zijn voor medisch specialisten. De VNVA heeft in een brief aan minister Schippers laten weten dat wij ons zorgen maken. Enerzijds vanwege het persoonlijk leed niet te kunnen werken in de baan waarvoor je bent opgeleid of gedwongen te verhuizen naar het buitenland om je registratie te behouden. Anderzijds zijn er de hoge maatschappelijke kosten en het verlies van talent. Uit de jaarlijkse enquête van De Jonge Specialist blijkt dat er een toename is van werkloosheid en verborgen werkloosheid. Zie ook artikel in NRC en Medisch Contact. Vanwege de feminisering van het artsenvak treft dit probleem ook vaak vrouwen. De VNVA heeft samenwerking gezocht met de jonge orde om te kijken of we kunnen samenwerken. 

 

blauwe button

 

Meldpunt

Door de schaarste aan banen krijg je niet altijd het salaris waar je recht op hebt of wordt er minder goed onderhandeld. Er blijkt regelmatig sprake van onderbetaling bijvoorbeeld een aanstelling als fellow zonder bijpassend salaris. De Jonge Specialist is een meldpunt gestart om eventueel anoniem melding te maken van betaling onder de CAO, te veel diensten of vormen van discriminatie. Meldpunt De Jonge Specialist.

Je kunt ook melden bij de VNVA.
Meldingen worden anoniem doorgegeven aan De Jonge Specialist.  

Lees meer...

De KNMG is tevreden dat de vrije huisartsenkeus en het behoud van de restitutiepolis gewaarborgd zijn in het nieuwe akkoord dat gisteren is gesloten tussen de coalitiepartijen en D66, ChristenUnie en SGP. De huisarts is immers de poortwachter van onze zorg en het moet voor iedereen vrij zijn om zijn of haar huisarts te kiezen. De KNMG blijft zich wel zorgen maken over het ontbreken van een gelijk speelveld tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraars. De KNMG wil dat de vrije artsenkeuze via de restitutiepolis voor iedereen betaalbaar blijft. Lees meer.

Lees meer...

De vrije keuze zorgverlener is essentieel voor een goed verlopende zorgverlening en een evenwichtig zorgveld. De VNVA is van mening dat het afschaffen van artikel 13 negatieve consequenties heeft voor deze vrije artsenkeuze. 

De VNVA wijst haar leden op het initiatief  van de VPH om op woensdag 4 juni a.s. tussen 13.00 - 14.00 uur tijd te nemen voor uitleg aan hun patiënten over de consequenties van de hangende wijziging artikel 13 van de zorgverzekeringswet.

Lees meer...

In een brief aan de minister van VWS vraagt de VNVA om aandacht voor de werkloze jonge specialisten. Gezien de feminisering van het artsenberoep treft deze werkloosheid vaak vrouwen, al vindt de VNVA het belangrijk haar zorg met de minister te delen over de werkloosheid onder alle artsen. Persbericht.

Lees meer...

Jarenlang werd gedacht dat er meer artsen nodig waren. Nu er wordt bezuinigd zijn er teveel. Afgestudeerde specialisten zitten werkloos thuis of vertrekken naar het buitenland. NRC Next 21-5-2014 deel 1 en deel 2.

Lees meer...

Nieuw plan opgesteld door de 'Alliantie gender & gezondheid'. Hierin zitten vrouwennetwerk Women Inc en verschillende vertegenwoordigers van gezondheidsorganisaties waaronder de VNVA. Artikel Trouw. 

Lees meer...

De VNVA afdeling Noord-Nederland viert op 13 juni 2014 haar 12e lustrum met het symposium: Vrouwelijke artsen, Aletta's van Nu! Het symposium is met 3 punten geaccrediteerd door het ABAN. Schrijf je in: vnva.noordnederland@gmail.com

Uitnodiging en programma

 

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media