HomeNieuwsNieuwsNieuwsarchief
Nieuwsarchief

Reactie op het conceptvoorstel van rijkswet tot goedkeuring en het concept voorstel van wet tot uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa in zake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Lees meer.

Lees meer...

Het Erasmus MC Rotterdam brengt een special over vrouwen uit. Lees meer.

Lees meer...

Twee vrouwen tussen honderdnegenendertig mannen, dat is wat je ziet als je in de Senaatszaal van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) langs de ereportretten loopt. Op 28 februari 2014 wordt op die plek de virtuele expositie Augmented Illustra geopend. Hierin nemen zestig hoogleraressen de muren van het Groningse Academiegebouw tijdelijk over. Daarnaast worden minstens tien portretten van vrouwelijke hoogleraren aan de portrettencollectie toegevoegd.

Vrouwelijke hoogleraren verkleindUniversitaire portrettentraditie krijgt eigentijdse knipoog met augmented reality
Augmented reality-pioniers Jantine Wijnja en Sander Veenhof geven met Augmented Illustra de universitaire portrettentraditie, die stamt uit 1618, een eigentijdse knipoog. Met augmented reality laten ze de vrouwen digitaal door het hele Academiegebouw verschijnen. Terwijl bezoekers langs de mooiste plekken van het indrukwekkende pand wandelen, richten ze hun smartphone om zich heen en zien ze de mannen veranderen in vrouwen. De professoren, van pedagogen en psychologen tot chemici en biologen, doen onderwijl een boekje open over hun passie voor de wetenschap. Deze manier van exposeren maakt in Nederland een opmars. Met Augmented Illustra heeft de RUG heeft een primeur: het is de eerste totaal virtuele expositie in ons land.

Tien geschilderde vrouwen aan erecollectie RUG toegevoegd
Naast de virtuele expositie trachten de initiatiefnemers een inhaalslag te slaan door de komende tijd minimaal tien geschilderde portretten van gewaardeerde hoogleraressen toe te voegen aan de erecollectie van de universiteit. Bij de opening op 28 februari aanstaande worden er al twee aangeboden; van professor Annie Zadoks-Josephus Jitta en van professor Elizabeth Visser, de enige vrouw die ooit als pro-rectrix lid was van het universiteitsbestuur. Vanaf 7 maart zal ook Aletta Jacobs, de eerste vrouw die aan de RUG een diploma behaalde, in het Academiegebouw te bewonderen zijn.

Augmented Illustra is van 1 maart tot 1 september 2014 gratis te bezichtigen in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen aan het Broerplein te Groningen. Geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00u tot 18.00 uur.

Lees meer...

Els Borst 2010 vs2aMet grote verslagenheid heeft de VNVA vernomen dat op maandag 10 februari 2014 oud-minister, D66-prominent, minister van staat en VNVA erelid Els Borst op 81 jarige leeftijd is overleden.

Els Borst was medisch directeur van het Academisch Ziekenhuis Utrecht (nu UMC), vicevoorzitter van de Gezondheidsraad, bijzonder hoogleraar evaluatieonderzoek van het klinisch handelen aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1994-2002 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor D66, van 1998-2002 tevens vicepremier. Na haar indrukwekkende politieke loopbaan werd zij benoemd tot minister van staat.

Els Borst was voor velen van ons een gerespecteerd voorbeeld van een vrouwelijke arts met een gezin die in hoge functies veel waardevols heeft bereikt voor de samenleving. De VNVA verliest in Els Borst een zeer betrokken, trouw en geliefd lid van haar vereniging. Wij zullen haar veelvuldige aanwezigheid op en inbreng aan bijeenkomsten van de VNVA zeer missen. Wij wensen haar familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

 

 

 

 

MVH27503 kopie Hermann Borst

 MVH27532 verkleind

 

MVH 1497 verkleind

 

Lees meer...

Sekseverschillen in de gezondheid hebben een ongunstige uitwerking op de gezondheid van vrouwen.  Te lang werd aangenomen dat er geen verschillen zijn en was onderzoek naar ziekten en geneesmiddelen gebaseerd op de blanke westerse man van zeventig kilo. Onderzoeksresultaten werden gewoonweg vertaald naar vrouwen. Inmiddels blijkt uit onderzoek dat hart, spijsvertering, hersenen en immuumsysteem anders bij beide seksen functioneren. Vrouwen hebben twee keer zo vaak last van botontkalking, urineweginfecties, bloedarmoede en migraine. Typische mannenaandoeningen zijn oogletsel, liesbreuk, aandoeningen van de luchtwegen en hart-en vaatziekten.  Ziekten openbaren zich anders bij vrouwen, het beloop verschilt, de risicofactoren wijken af en de frequentie van aandoeningen loopt uiteen. Veel artsen zijn zich niet bewust van de verschillen. Vrouwen zijn daardoor slechter af.

Het Handboek vrouwspecifieke geneeskunde moet daar verandering in brengen. Aan het boek werkten veertig specialisten mee, van psychiaters en oncologen tot cardiologen. Zij noteerden wat bekend is over de sekseverschillen op hun vakgebied. Belangrijkste doel van het boek is om aandacht te vragen voor onderzoek. En om de verschillen te laten doordringen in de geneeskunde-opleiding en de behandelrichtlijnen.

Bron: Volkskrant

Lees meer...

Kamerlid Agnes Wolbert dient een motie in over vrouwspecifieke geneeskunde. De motie is door handopsteking aangenomen.

Lees meer...

Volg de blog van Christel uit Ghana via Nieuws - Blog.

PC070038 Blog 1 Christel Selhorst klein

Lees meer...

De LAD feitenkaart geeft inzicht in verschillen tussen mannen en vrouwen, verschillen in beloning, etc.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media