HomeNieuwsNieuwsNieuwsarchief
Nieuwsarchief

Op woensdag 11 december 2013 is het Handboek Vrouwspecifieke Geneeskunde in ontvangst genomen door Prof. dr. Pauline Meurs. Deze complete, Nederlandstalige uitgave over vrouwspecifieke geneeskunde is een mijlpaal voor de gezondheidszorg, want om de geneeskundige verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen we inmiddels niet meer heen.

Het grote aantal auteurs dat meegewerkt heeft aan het Handboek vrouwspecifieke geneeskunde, ruim veertig experts met uiteenlopende specialismen op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid, laat zien dat er breed draagvlak is voor vrouwspecifieke geneeskunde.
Redacteuren: Prof. A.L.M. Lagro-Janssen, Prof. B.C.J.M. Fauser en Dr. A.M.E. Bos.

Fotografie: Sabine van Nistelrooij, © Copyright WOMEN Inc.

Handboek Vrouwspecifieke geneeskunde LR kl IMG 3748 toine kl

IMG 3925 groep kl

 

Handboek

vrouwspecifieke

geneeskunde

is

een

complete,

Nederlandstalige

uitgave

over

het

onderwerp

vrouwspecifieke

geneeskunde.

Het

boek

behandelt

in

27

hoofstukken

een

breed

scala

aan

onderwerpen:

van

farmacotherapie

tot

diabetes.

Ook

is

er

aandacht

voor

vrouwspecifieke

thema’s

als

preconceptie

en

mammacarcinoom.

De

informatie

wordt

op

een

toegankelijke

manier

gebracht:

er

is

veel

aandacht

voor

casuïstiek

en

elk

hoofdstuk

wordt

afgesloten

met

take

home

messages.

Het

boek

is

interessant

voor

medisch

specialisten,

huisartsen,

zorgmanagers,

zorgverzekeraars

en

iedereen

die

te

maken

heeft

met

gezondheid

en

ziekte

bij

vrouwen.

Lees meer...

Veel vrouwelijke leiders uit de zorg, onder wie veel artsen, waren aanwezig op het congres ‘Ik ben aan Z(et)’ waarbij opvallend veel bekende VNVA thema’s aan de orde kwamen. Onder inspirerende leiding van Marga van Miltenburg vertelden Mijntje Lückerath, hoogleraar en commissaris bij Achmea en Marjanne Sint, voorzitter Raad van Bestuur van Isala klinieken over hun ervaringen als respectievelijk toezichthouder en bestuurder. Lees meer.

Lees meer...

Terugblik:P1070200 17 november 2013 kl

Bezoek Drentsch museum, Dode Zeerollen tentoonstelling - 17 november 2013.

VNVA afdeling Noord-Nederland en KNMG district Drenthe en Groningen

Het bezoek aan het Drentsch museum in Assen als gezamenlijke activiteit van VNVA afdeling Noord-Nederland en KNMG district Drenthe en Groningen trok veel belangstelling!

Na een lekker kopje koffie en een museumtaartje heette Liesbeth Jansen, voorzitter VNVA afdeling Noord-Nederland, alle aanwezige leden en hun introducés van harte welkom. Zij sprak de hoop uit dat we als dokters in deze tijd nog vaker en op veel gebieden samen zullen optrekken. Ook werden de aanwezige leden alvast van harte uitgenodigd zich op te geven voor het lustrumfeest van de VNVA afdeling Noord-Nederland volgend jaar in Groningen en voor de musical Aletta in de schouwburg. Ook mannelijke artsen van harte welkom!

Vervolgens genoten we in een mooie volle zaal in het Drentsch museum samen van een enthousiaste en bevlogen toelichting door een van de museumdocenten over de geschiedenis en betekenis van de Dode Zeerollen. In een buitengewoon boeiende en beeldende presentatie kwamen de rollen als het ware tot leven. Het bezoek aan de tentoonstelling, dat erop volgende was daarmee nog des te interessanter.

 Kortom: we kijken samen met groot genoegen terug op een zowel geslaagd als bijzonder evenement!

 

Lees meer...

Historicus Marten van Harten is tijdens een onderzoek toevallig gestuit op de eerste bewegende beelden van de feministe Aletta Jacobs.    

De opname van ongeveer twintig seconden is gemaakt in 1915. Kennisinstituut Atria, dat onderzoek doet naar vrouwenemancipatie, maakte de vondst van de beelden bekend.

Van Harten ontdekte de beelden van Jacobs op de archiefbeeldensite Critical Past. Mineke Bosch, hoogleraar geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en de schrijfster van een biografie over Aletta Jacobs, bevestigde maandagmiddag dat ze op de beelden te zien is. ''Onmiskenbaar'', zegt Bosch. ''Het zijn unieke beelden van haar uit 1915.'' Lees meer.

Lees meer...

Op de najaarsledenvergadering van 9 november jl. is het partnership tussen de VNVA en Women Inc. een feit geworden. Beide partijen kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. Alle VNVA leden kunnen, gratis, lid worden van Women Inc waardoor de alliantie Gender en Gezondheid van Women Inc. versterkt wordt met 1.700 vrouwelijke artsen.  

Lid worden van Women Inc? Door het partnership met Women Inc. kunnen VNVA leden zich gratis aansluiten bij Women Inc. 
Ga naar www.womeninc.nl/aanmelden/ en gebruik de kortingscode VNVA1777.

WOMEN Inc. is hét netwerk voor vrouwen die zichzelf en elkaar willen versterken. WOMEN Inc. heeft als missie om de kansen van vrouwen te vergroten en heeft als belangrijkste thema's financieel bewustzijn, gendersensitieve zorg en de beeldvorming over vrouwen.
De VNVA en WOMEN Inc. zijn een partnership aangegaan om de komende jaren samen te werken als netwerkpartner. Tijdens de ledenvergadering van de VNVA op zaterdag 9 november, heeft Women Inc in een workshop direct laten zien hoe je het netwerk voor je kan laten werken! Jij hebt anderen namelijk iets te bieden en anderen jou ook. Tijdens deze netwerksessie ontvingen we advies over het zetten van een volgende stap en gaven we zelf tips aan andere vrouwen die een stap willen zetten. Vol inspiratie en nieuwe ideeën werd de workshop afgesloten.

Lees meer...

Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de Vereniging voor Nederlandse Vrouwelijke Artsen heeft Jet Bussemaker een boodschap ingesproken. Deze werd tijdens het lustrumcongres op 5 oktober jl. gepresenteerd aan alle deelnemers.

Lees meer...

OPBRENGST VEILING: Yes, we care!

80 jaar VNVA is gevierd met het lustrumcongres:

YES, WE CARE! ZORGEN VOOR MORGEN op 5 oktober 2013 in het Academiegebouw in Utrecht

De titel "Yes, we care! Zorgen voor Morgen" werkten we uit met het thema "verbeteren van onderwijs van meisjes: de sleutel tot verbeteren van gezondheid". Omdat wij het van groot belang vinden dat mensen in andere delen van de wereld een betere gezondheid krijgen, is verbeteren van onderwijs voor meisjes wereldwijd als goed doel gekozen voor dit lustrumcongres. Binnen dit grote aandachtsgebied hebben wij het aansprekende Oegendese project van Oxfam Novib gekozen: 'Samen lezen en schrijven'. Tijdens het lustrumcongres heeft Farah Karimi, directeur Oxfam Novib, een toelichting gegeven op dit project.

VEILING: YES, WE CARE!

Om geld voor het bovengenoemde goede doel te genereren, werd er op 5 oktober een veiling georganiseerd, onder leiding van Pia Dijkstra. Er werden prachtige veilingstukken aangeleverd en bovendien boden vooraanstaande leden van onze vereniging, die als rolmodel  fungeren, aan om een "Op de koffie bij..." of "lunchen met..." in te brengen als veilingstuk.

Met dank aan ieders inbreng, werd aan het eind van de avond door lustrumvoorzitter Lydia Ketting-Stroet het prachtige bedrag van 4.455 euro overhandigd aan Oxfam Novib directeur Farah Karimi.

 

MVH28462 kopie 2 Oxfam cheque

 

 

VEILINGCATALOGUS: YES, WE CARE!

Lees meer...

IMG 1517 NHGspeld2 Toine Lagro klein

Toine Lagro-Janssen ontvangt de speld uit handen van Rob Dijkstra, voorzitter NHG.

Lees meer...

Over tien jaar is tweederde van de artsen een vrouw. Artikel BN DeStem.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media