HomeNieuwsNieuwsNieuwsarchief
Nieuwsarchief

Seksuele intimidatie komt onverminderd vaak voor onder geneeskundestudenten, maar bijna niemand trekt aan de bel.

Van de geneeskundestudenten heeft 12 procent zich tijdens de studie wel eens seksueel geïntimideerd gevoeld. Onder vrouwelijke coassistenten is dat maar liefst 23 procent. Zowel artsen als patiënten maken zich schuldig aan intimiderend gedrag.

Dat blijkt uit een enquête onder 2600 geneeskundestudenten van het KNMG Studentenplatform, deze week in Medisch Contact en in Arts in Spe. Slechts 7 procent van de studenten meldde het voorval op de faculteit. De vraag naar seksuele intimidatie was in 2006 ook al aan studenten voorgelegd, met ongeveer dezelfde resultaten.

De tegenvallende nieuwe enquêteresultaten hebben de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) verrast, aldus een woordvoerder. 'Wij hebben gesproken met het KNMG Studentenplatform en hun gevraagd om nadere informatie over het onderzoek. Met deze informatie zullen de umc's analyseren welke aanvullende maatregelen nodig zijn.'

Lees meer...

UMC Groningen haalt met coaching het beste uit artsen
Goede artsen zijn niet vanzelfsprekend goede leidinggevenden. Het UMC Groningen biedt afdelingshoofden en stafleden daarom sinds enkele jaren coaching aan ter ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling. Tot tevredenheid van allen. Lees meer in MC.

Lees meer...

Hedwig met prijs kleinAfgelopen zaterdag, 23 maart 2013, vond een geslaagd symposium plaats ter gelegenheid van de uitreiking van de Corrie Hermann Prijs 2013 aan Hedwig Vos. het symposium was getiteld: Preventie bij Vrouwen: Dat moet beter!"

Het symposium "Preventie bij Vrouwen: Dat moet beter!" belichtte de stand van zaken van preventie in de eerste lijn bij vrouwen. Genderaspecten spelen bij preventie in de eerste lijn een grote rol, al was het maar omdat vrouwen vaker naar de huisarts gaan. Maar er zijn meer redenen om rekening te houden met geslacht bij preventie. Bij eerdere symposia van de VNVA is al benadrukt dat hart- en vaatziekten bij vrouwen doodoorzaak nummer één vormen. Aandacht voor leefstijl is van groot belang. Daarnaast is voorlichting voor de conceptie en zwangerschap een typisch voorbeeld van genderspecifieke aandacht in preventie, maar ook het bevorderen van de sexual health. De link tussen public health en de curatieve gezondheidszorg komt uiteraard aan de orde en de rol van de lokale overheid bij preventie en tot slot is de landelijke politiek aan het woord over preventie. Verschillende sprekers hebben vanuit hun deskundigheid de verschillende aspecten van preventie bij vrouwen in de eerste lijn besproken.

Tijdens het symposium vond de uitreiking plaats van de Corrie Hermann Prijs 2013 aan Hedwig Vos. Zij verdient de Corrie Hermann Prijs voor haar onvermoeibare inzet ten aanzien van preventie in de eerste lijn bij vrouwen. Hedwig's veelzijdige activiteiten rondom dit thema laten zien dat zij door meer aandacht voor risicofactoren en risicogedrag de gezondheid van vrouwen wil verbeteren. De resultaten van haar wetenschappelijk onderzoek weet zij te vertalen naar de dagelijkse praktijk waar ze een deskundige is geworden op het terrein van de gezondheidszorg aan allochtone vrouwen. In al haar activiteiten staan ondersteuning en empowerment van vrouwen in minder gunstige posities centraal. De VNVA geeft met het toekennen van de prijs aan Hedwig Vos aan, preventie een belangrijk en actueel thema te vinden, waarmee veel winst in de gezondheidszorg aan vrouwen te behalen valt.

Lees meer...

Helmie Stil, documentaire maker, heeft o.a. de documentaires Dat Beloof Ik en Dat Beloof Ik 2 gemaakt voor het UMCU (afdeling DOO). Dat Beloof Ik is een documentaire over het persoonlijke leven van zeven jonge mensen en hun ervaringen als arts. Zij worden al 4 jaar gevolgd en ik wil erg graag het laatste deel van deze documentaire serie maken: Dat Beloof Ik 3. In de laatste documentaire zien we de ontwikkelingen van de artsen over de afgelopen 6 jaar... het moment van afstuderen t/m de specialisatie, een belangrijke periode in het leven van de artsen, zowel op werk - en persoonlijk gebied.

Wil je een bijdrage leveren aan het vervolg op Dat Beloof Ik 1 en 2 of meer informatie over de documentaire en de trailer, kijk dan op de speciale website van Dat Beloof Ik 3. 

Lees meer...

Angela Maas: 'Hartklachten vrouwen apart definieren'. Artikel MC, nr. 4 door Henk Maassen.

Lees meer...

Klimt De Drie Levensfases Van De Vrouw 2 klienPreventie bij vrouwen: Dat moet beter!

Zaterdag 23 maart 2013 vond het symposium ter gelegenheid van de uitreiking van de Corrie Hermann Prijs 2013 aan Hedwig Vos plaats, getiteld "Preventie bij Vrouwen: Dat moet beter!" en georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen.

Het symposium "Preventie bij Vrouwen: Dat moet beter!" belichtte de stand van zaken van preventie in de eerste lijn bij vrouwen. Genderaspecten spelen bij preventie in de eerste lijn een grote rol, al was het maar omdat vrouwen vaker naar de huisarts gaan. Maar er zijn meer redenen om rekening te houden met geslacht bij preventie. Bij eerdere symposia van de VNVA is al benadrukt dat hart- en vaatziekten bij vrouwen doodoorzaak nummer één vormen. Aandacht voor leefstijl is van groot belang. Daarnaast is voorlichting voor de conceptie en zwangerschap een typisch voorbeeld van genderspecifieke aandacht in preventie, maar ook het bevorderen van de sexual health. De link tussen public health en de curatieve gezondheidszorg komt uiteraard aan de orde en de rol van de lokale overheid bij preventie en tot slot is de landelijke politiek aan het woord over preventie. Verschillende sprekers zullen vanuit hun deskundigheid de verschillende aspecten van preventie bij vrouwen in de eerste lijn bespreken.

Lees meer...

Aansluitend aan de najaars Algemene Ledenvergadering op zaterdag 10 november jl vond het, zeer geslaagde, symposium
"De moderne dokter 2.0 – vrouwelijke artsen en social media" plaats.

Met topsprekers Linda Voortman, Martijn Hulst en Angela Carper.

Linda Voortman kl

Linda Voortman

Martijn Hulst kl

Martijn Hulst

Angela Carper kl

Angela Carper

 

Lees meer...

Zeven mythen over vrouwen in toga waaruit blijkt dat gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen nog niet is bereikt.
Artikel Trouw.

Lees meer...

Statement of the The Medical Women's International Association (MWIA).

The MWIA deplores the shooting of Malala Yousoufzai by the Taliban simply because she is a woman attempting to pursue an education. MWIA calls on United Nations Women to coordinate action to prevent girls in Pakistan and elsewhere in the world being victimised for pursuing what is their birthright. Education of women has been shown to be the best way to lift nations out of poverty, to reduce maternal mortality and to improve infant survival. Barbaric behaviour such as that demonstrated by the Taliban must not continue unchallenged.

As women doctors we add our support to other organisations who have spoken out on this issue, and we wish Malala a full and speedy recovery. In a New York Times documentary made 3 years ago, Malala expressed her desire to become a doctor, and we strongly encourage her in pursuing this goal.

Download: http://youtu.be/Ekn7cbWPgfI

Persbericht

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media