HomeNieuwsNieuws
Nieuws

Bronnen: VICE en LNVH

In de wereld van de wetenschap zijn vrouwen, vooral in de hooglerarenkamer en in belangrijke besturen, nog een vrij zeldzaam verschijnsel. Het gaat al iets beter dan voorheen, maar toch was in 2016 slechts 18% van de hoogleraren een vrouw. In 2016 verscheen het LNVH-rapport 'Financiële Beloning van Mannen en Vrouwen in de Wetenschap'. In dit rapport werd de loonkloof tussen mannen en vrouwen in detail onderzocht. De conclusie van het rapport is dat vrouwelijke wetenschappers op jaarbasis miljoenen mislopen. Daarnaast worden vrouwelijke wetenschappers stelselmatig in de lagere functieniveaus ingedeeld dan hun mannelijke collega’s. Minister Bussemaker bemoeit zich er wel mee, maar van een glazen plafond is onder professoren wel degelijk sprake: het Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) publiceerde vorig jaar de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2016, en daarin wordt zelfs gesproken van de Glazen Plafond Index: de GPI.

Lees meer...

Maria van den MuijsenberghMaria van den Muijsenbergh is met ingang van 1 augustus 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc. Ze zal voor een dag per week werkzaam zijn binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde in het Radboudumc. De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.

Maria van den Muijsenbergh (Heerlen, 1956) behaalde cum laude haar artsdiploma aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde er in 2001 op onderzoek naar palliatieve zorg door de huisarts. Sinds 1984 werkt ze als huisarts, aanvankelijk in Leiden, vanaf 1996 tot op heden in Nijmegen. Sinds 2007 is ze als senior onderzoeker en adviseur verbonden aan Pharos.

Lees meer...

Ajouad El MiloudiIn de zesdelige tv-serie Van DNA tot Z onderzoekt Ajouad El Miloudi de plek die DNA inneemt in ons dagelijks leven en blikt hij vooruit naar de toekomst. Zijn we klaar voor toekomstige ontdekkingen, wat is er nu al mogelijk en wat zijn de ethische grenzen? Van designerbaby’s en de voorspelbaarheid van ziekten tot het – sciencefiction? – vergezicht van een eeuwige jeugd en het creëren van organen op basis van eigen DNA.

Van DNA tot Z, van 20 augustus t/m 1 oktober, iedere zondag, 19.20 uur, NPO 2.

 

Lees meer...

Zwangere vrouwen doen vaak niet mee aan onderzoek, omdat ze kwetsbaar worden geacht. Maar wat ze kwetsbaar maakt, is een gebrek aan wetenschappelijke kennis. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, moeten onderzoekers stoppen met het uitsluiten van aanstaande moeders. Dat betogen onderzoekers van het Utrechtse Julius Center deze week in BMJ Journal of Medical Ethics.

Lees meer...

BIH in cooperation with the Institute of Gender in Medicine (GiM) announces the “BIH Excellence Award for Sex and Gender Aspects in Health Research”. The award aims to bring more visibility to sex and gender issues in translational research. It recognizes research excellence among renowned scientists working in the field of basic and/or clinical biomedical research with a focus on sex and gender aspects.

Lees meer...
Bron: NVR

Volgend jaar maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Na de resultaten van de landelijke verkiezingen wil de werkgroep Kies een Vrouw doorpakken. Het percentage vrouwen in de gemeenteraden moet omhoog! Momenteel is 28% van de 8931 gemeenteraden vrouw en dat percentage is sinds dat vrouwen passief kiesrecht hebben (1917) nog nooit hoger geweest.

De werkgroep is al een aantal maanden bezig om met het project Kies een Vrouw zoveel mogelijk vrouwen verkozen te krijgen op 21 maart 2018. Dat begint vandaag, met een oproep aan iedereen die haar bijdrage wil leveren aan de samenleving, om dat (ook) te doen vanuit de politiek. Stel je vandaag nog kandidaat!

Lees meer...

Beeldje Beeldje1De VNVA ontving de vraag of bekend is welke vrouwelijke arts model heeft gestaan voor het beeldje op deze foto. Bij ons ging er geen lichtje branden, maar wellicht dat jij ons verder kunt helpen?

Lees meer...

Op 21 april 2017 presenteerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) De Zorgagenda voor een gezonde samenleving. De RVS geeft de regering en het parlement advies over zorg en hulp in Nederland. 

Lees meer...

Fonds van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)

Ook dit jaar kunnen jonge, vrouwelijke wetenschappers profiteren van een travel grant (max. € 1.500,-) uit het LNVH Distinguished Women Scientists Fund. Deze travel grant is bestemd voor vrouwelijke in Nederland wonende postdocs tot drie jaar na hun promotie, die in het kader van hun onderzoek een buitenlandse reis willen gaan maken. Benieuwd naar de laureaten uit de vorige rondes? Neem dan vooral een kijkje op de LNVH website!

Lees meer...

Op vrijdag 20 oktober jl. vond er een bijzondere VNVA Najaarsledenvergadering plaats. De VNVA Najaarsledenvergadering werd gehouden in combinatie met het Lustrumcongres van het Centrum Seksueel en Familiaal Geweld in Nijmegen.

Tijdens de VNVA Najaarsledenvergadering gingen de deelnemers in gesprek over de toekomst van de VNVA en vonden onder andere de volgende gebeurtenissen plaats: introductie van een nieuwe VNVA Training voor AIOS en ANIOS - een samenwerking met Geneeskeuze, introductie VNVA ESSAYprijs met gratis uitnodigingskaarten en kregen de deelnemers een appetizer voor het VNVA Lustrumcongres – zaterdag 6 oktober 2018.

Ook namen we afscheid van twee bestuursleden, Caroline Schneeberger en Clara Peters. 

 IMAG0443 1  IMAG0447 1

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media