HomeNieuwsNieuws
Nieuws

Bron: www.nederlandsevrouwenraad.nl

Willemien Koning start in januari haar jaar als Vrouwenvertegenwoordiger 2018. Wie is Willemien, wat wil ze bereiken en hoe kijkt ze tegen haar jaar als Vrouwenvertegenwoordiger aan? Sanne Kanters (vrijwilliger NVR) en Roséanne Timmer-Aukes (communicatie medewerker NVR) interviewden haar.

Lees meer...

briljante studenteTer gelegenheid van het 90 jarige bestaan van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek voor vrouwen in de wetenschap is het prachtige boek 'Briljante studente heel origineel!' uitgebracht. Heb je interesse in het boek? Mail dan naar vnvamail@vnva.nl.

 

 

Lees meer...

Een overzicht van de zorgen en aanbevelingen van het CEDAW-Comité en de voornaamste punten uit de schaduwrapportage, gebundeld per thema. In PDF en in Epub formaat, voor E-readers en tablets.

Lees meer...

Archief Aletta Jacobs erkend als UNESCO-erfgoedMet gepaste trots kan Atria melden dat het archief van Aletta Jacobs (1854 – 1929), onderdeel van Atria’s collectie, officieel erkend is als UNESCO-erfgoed. Slechts vier andere archieven van vrouwen komen voor in het Memory of the World register (sinds 2009 ook de dagboeken van Anne Frank), op een totaal van ruim 400 archieven. Feministe Aletta Jacobs was pionier en inspirator op velerlei terrein o.a. in het bevechten van toegang van vrouwen tot universitair onderwijs, toegang tot gezondheidszorg en voorbehoedsmiddelen en de vrouwenkiesrechtstrijd. Zij voerde een levendige correspondentie, ook internationaal. Vlak na de oprichting van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging in 1935 maakt haar archief daar deel van uit. Naar schatting 10% van haar archief werd geroofd door de Duitse bezetter en kwam na omzwervingen, in 2003 definitief terug bij Atria uit een Moskous archief. Een bewogen geschiedenis van een archief met actuele betekenis en nu volledig digitaal toegankelijk. Surf naar onze website om het te bekijken.

Renée Römkens, Directeur-bestuurder Atria

 

Lees meer...

Op 21 november werd de alumnidag gehouden voor deelnemers aan de cursussen van Caty Asscher. Op deze druk bezochte dag waren ook veel leden van VNVA aanwezig. Onze oud-voorzitter Irene Hellemans heeft bijgedragen aan de hechte relatie tussen de VNVA en Caty waarbij veel ambitieuze leden deel hebben genomen aan haar leiderschapscursussen.

Van de interessante workshops heb ik aan twee kunnen deelnemen. Na een bevlogen uitleg over de strategie voor het opbouwen van een speech door Henriëtte Koomans kan ik voortaan speechen als Michelle Obama! (Nog even oefenen). Vervolgens konden we oefenen met de vaste acteur van haar trainingen, Jaap Postma, waarbij bleek dat een feminiene onderhandelingstactiek ook heel effectief kan zijn. Dus dames: blijf jezelf en laat de kaas niet van je brood eten! De derde workshop van Elke Geraerts ging over mentale veerkracht en veerkrachtige organisaties, maar daar kan ik helaas niets over zeggen.

Na de lunch, wat natuurlijk een mooie netwerk gelegenheid was, hield prof. Carine Hilders een persoonlijk verhaal waarbij bleek dat allerlei ervaringen bij kunnen dragen aan leiderschap. In een uitgebreid interview met Caty Asscher leerden wij haar beter kennen.

Caty geeft het stokje over aan Maleene de Ridder, Margreet van Rixtel en Lieke Thijssen. Met het instellen van de Caty Asscher bokaal, die zij als eerste uitgereikt kreeg, ligt de uitdaging aan de toekomstige deelnemers om te laten zien wat leiderschap is!

 

- Lydia Ketting-Stroet

 

Lees meer...

Nadat Liesbeth in 2007 vanuit Utrecht verhuisd was naar Groningen om daar in het UMCG als oncologisch chirurg te gaan werken, werd zij onze voorzitter en bleef dat tien jaar lang. In deze tien jaar zijn vele activiteiten in de afdeling Noord Nederland georganiseerd. Als afdeling hadden we elk jaar weer mooie en inspirerende bijeenkomsten waarbij Liesbeth ook een belangrijke inbreng had. 
In aansluiting op de jaarlijkse ALV werd als traditie een spreker uitgenodigd: o.a. Gerjan Navis over Lifelines, Sietske Veldman -filosofe - over “Beperkt houdbaar” van Sunny Bergman, een notaris over erfrecht en testamenten, Nelleke Mulder over “de eerste indruk”; hoe presenteer je jezelf?, directeur Steven Pleiter van de Levenseindekliniek over euthanasie en gaf collega Renée Niessen een inspirerende workshop over mailboxmanagement.

Lees meer...

2017-11-28-PHOTO-00000024

Clara Peters en Lydia Ketting-Stroet waren namens de VNVA aanwezig op het NHG-Congres op vrijdag 17 november jl. Het congres vond plaats in de RAI in Amsterdam met als thema ‘de lerende huisarts’. De opkomst was groot, maar de RAI bood genoeg ruimte om collega’s te ontmoeten. Een terugblik op het NHG-Congres kun je lezen en bekijken op www.nhg.org.

Lees meer...

Clarice Gargard is inkomende Vrouwenvertegenwoordiger 2019

Uitdagingen en kansen bij het bereiken van gendergelijkheid en de empowerment van plattelandsvrouwen en -meisjes, dat is het thema waarover Willemien Koning regeringsleiders in de Verenigde Naties volgend jaar gaat toespreken. Als Vrouwenvertegenwoordiger zal zij in oktober 2018 deel uitmaken van de Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de VN. De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) heeft Willemien Koning voorgedragen.

Voor 2019 heeft de NVR Clarice Gargard aangedragen. Clarice zal zich in 2018 voorbereiden op haar jaar als Vrouwenvertegenwoordiger. Haar thema zal in 2019 zijn ‘Media’. De NVR heeft er voor gekozen om vanaf 2018 steeds een inkomend Vrouwenvertegenwoordiger te hebben voor het jaar daarop. Hiermee heeft de Vrouwenvertegenwoordiger een extra aanloopjaar voor een betere borging van de voorbereidingsactiviteiten.

Lees meer...

De VNVA kende tijdens een zeer feestelijke bijeenkomst in 2016 aan Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts de Els Borst Oevre-prijs toe vanwege hun strijd met Women on Waves om abortus beter toegankelijk te maken  

Tijdens deze bijeenkomst werd bekend gemaakt dat de abortuspil ook in Nederland beter beschikbaar zou worden, zodat huisartsen deze kunnen voorschrijven. Een wetsvoorstel hiertoe van Minister Schippers is door de huidige coalitie weer teruggedraaid. Women on Waves en het Clara Wichman Instituut roepen op tot een burgerinitiatief om toch de abortuspil uit het Wetboek van Strafrecht te halen.

Wilt u dit initiatief ondersteunen en/of verder verspreiden, dan kunt u dit doen op https://actie.degoedezaak.org/petitions/abortuspil 

 

Lees meer...

Artsen besteden zo’n 40 procent van hun tijd aan administratie. En veel van dat werk vinden ze zinloos. Tijd voor verandering. Op een ‘schrapconferentie’ werden de eerste voorzetten gedaan.

Zeventig muisklikken kost het de psychiater die een recept voor een patiënt digitaal wil versturen. En nee, ze overdrijft dat aantal klikken niet, bezweert deze arts die meewerkte aan een peiling naar administratieve werkbelasting onder zorgverleners. Het is een voorbeeld van tijdrovende administratieve klussen waar artsen zich tot hun frustratie dagelijks mee bezighouden.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media