HomeNieuwsNieuws
Nieuws

Johanna Westerdijk werd in 1917 de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Westerdijk verdient een blijvende herinnering aan wie ze was en waar ze voor stond: niet alleen een gedreven wetenschapper met toewijding, lef en ambitie, maar ook een rolmodel. Naast een pionier in onderzoek naar plantenziekten was ze een wegbereider die zich voluit inzette om anderen, en met name jonge vrouwen, een kans te geven op een wetenschappelijke loopbaan.

Lees meer...
Steun het onderzoek van dr. Jeanine Roeters van Lennep

hart1gif

Jeanine wil de diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten bij vrouwen verbeteren. Daarom onderzoekt ze de invloed van de maandelijkse schommelingen van vrouwelijke hormonen. Het onderzoek kan direct de zorg voor vrouwen verbeteren. Want als er een duidelijk verband is tussen de maandelijkse cyclus en hartklachten, moeten artsen hiermee rekening houden bij het stellen van de diagnose. En misschien hoeven vrouwen alleen bepaalde medicijnen te slikken op de dagen dat de hartklachten het hevigst zijn.

Dit is dé kans voor vrouwen om antwoord te krijgen op hun vragen over de invloed van de menstruele cyclus op hartklachten. Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. Dat móet echt verbeteren. Als we dit onderzoek voor elkaar krijgen, opent dit de deuren voor nog veel meer vervolgonderzoek. Vrouwen, steun dit project!

 

Lees meer...
Subtiele seksediscriminatie bij beoordeling aiosDoor Lucas Maillette de Buy Wenniger, NTvG

Een analyse van 33.456 evaluaties van assistenten in opleiding tot eerstehulparts in Amerika laat zien dat vrouwen structureel 12,7% lagere punten scoren dan hun mannelijke collega’s. Door deze impliciete discriminatie lopen ze in 3 jaar training omgerekend een achterstand van 3-4 maanden op (JAMA Intern Med. 2017; online 6 maart).

Tussen 2013 en 2015 vulden 285 stafleden voor 359 arts-assistenten in opleiding tot ‘emergency medicine’-specialist gemiddeld 93 evaluaties per aios in. Daarbij gebruikten ze in alle 8 deelnemende centra hetzelfde online evaluatiesysteem, met puntenscores voor verschillende deelgebieden, zoals het stellen van de diagnose en het instellen van medicamenteuze therapie, maar ook bijvoorbeeld teamwork. 

Lees meer...

De koepelorganisatie de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), waar ook de VNVA deel van uitmaak, heeft op 2 mei jl. een brief gestuurd naar de leden van de Eerste en Tweede Kamer over het SER Advies 'Een werkende combinatie' en vaderschapsverlof.

Klik hier om de brief te lezen. 

Lees meer...

Angela Maas, lid van de VNVA, heeft de hoogste koninklijke onderscheiding gekregen. De VNVA feliciteert Angela Maas met deze heuglijke gebeurtenis.

Lees meer...

Bron: NOS.nl

 

Ook vaders moeten minimaal tien dagen vrij krijgen na de geboorte van hun kind. Dat staat in een voorstel van de Europese Commissie. In Nederland krijgen mannen nu maar twee dagen vrij als ze vader worden. De commissie wil dat dus vervijfvoudigen.

De Europese Commissie maakt vandaag nieuwe plannen bekend die de loonverschillen tussen mannen en vrouwen kleiner moeten maken. Nu hebben jonge moeders veel minder vaak een baan dan jonge vaders. En vrouwen in Europa verdienen veel minder dan mannen. Volgens de Europese Commissie is dat deels te wijten aan de ongelijke verdeling van zorg voor de kinderen.

Lees meer...

„Ik ben een cardio-feminist. De beroepsgroep van cardiologen mag wat mij betreft wel wat vrouwvriendelijker worden,” zei hoogleraar cardiologie voor vrouwen prof. dr. Angela Maas in de Spiegelzaal van het Amsterdamse Amstelhotel. 

Lees meer...

Zorg en hulp in Nederland zijn van hoge kwaliteit. Toch zijn er ook problemen. Wat zijn voor u de belangrijkste dilemma’s in de zorg en hulp in Nederland? En welke oplossingen ziet u?

Lees meer...

door Sylvia Buis

Ons kennismakingsgesprek nieuwe voorzitter van de KNMG, René Héman was natuurlijk bedoeld om met hem te praten over specifieke 'vrouwen' thema's. Volgens Héman is de KNMG daar nu niet specifiek mee bezig. Zo beschouwt men de toename van het aantal vrouwelijke medisch studenten en artsen als een gegeven. Wel heeft de KNMG een project gelanceerd om meer aandacht voor gender in de vervolgopleidingen te krijgen, en verder heeft men in de herregistratie eisen voor basisartsen ook geprobeerd aandacht te geven aan parttime werken en zwangerschapsverlof (aan dit punt heeft de VNVA ook bijgedragen).

Lees meer...

Sylvia Buis is zaterdag 18 maart 2017 afgetreden als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA). Zij heeft het voorzitterschap vervuld vanaf 22 maart 2014. De VNVA is Sylvia Buis zeer dankbaar voor haar grote inzet voor de vereniging. Sylvia Buis, is huisarts in Rotterdam en docent aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

Lydia Ketting-Stroet, huisarts in Utrecht (Hoograven), in een maatschap van 5 huisartsen, zal in de komende tijd het interim voorzitterschap van de VNVA invullen.

 

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media