HomeNieuwsNieuws
Nieuws

Een oudere patiënt is iets beter af met een vrouwelijke dan met een mannelijke internist, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek, deze week gepubliceerd in JAMA Internal Medicine. De bevindingen suggereren volgens de onderzoekers dat verschillen in werkwijze tussen mannelijke en vrouwelijke artsen mogelijk ook klinische implicaties hebben.

Lees meer...

Corrie Hermannprijs winnares 2017 bekendDe Corrie Hermann Prijs werd dit jaar zeer terecht uitgereikt aan prof. dr.  C.J. (Janneke) van der Woude. Zij voldoet in ruime mate aan alle criteria zoals die gesteld zijn voor het verkrijgen van deze prijs.

Janneke van der Woude heeft zich als MDL-arts toegelegd op inflammatoire darmziekten, zoals  IBD, de ziekte van  Crohn en colitis ulcerosa. Op het nog niet goed onderzochte terrein van zwangerschap en IBD heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het optimaliseren van de zorg rondom deze groep vrouwelijke patiënten. Op dit gebied wordt zij internationaal als expert beschouwd. Haar onderzoek is zowel basaal wetenschappelijk, als toegepast, bijvoorbeeld naar de toepassing van psychotherapie voor moeheidsklachten bij IBD. In haar functie van hoogleraar begeleidt  zij een door haar geïnitieerde onderzoekslijn met meerdere promovendi. Haar onderzoeksprojecten richten zich op nieuwe behandelingsmogelijkheden, kwaliteit van leven en opsporing van aan colitis gerelateerde kanker. Daarnaast lopen er momenteel acht klinische trials voor het behandelen van IBD. Twaalf van dergelijke onderzoeken heeft zij de afgelopen jaren voltooid. Haar promotie in 2004 had als onderwerp: Apoptosis in (pre-) malignant lesions in the gastro-intestinal tract.

Lees meer...

Op 26 september jl. is er een interview met voorzitter Sylvia Buis geplaatst in '2020interview en is terug te lezen op www.2020academy.nl. Het interview is gehouden door Nancy Tromp.
Hieronder volgt een voorproefje van het interview.

Lees meer...

Aan het VNVA secretariaat worden met grote regelmaat boeken om te redigeren en proefschriften ter informatie gezonden. Een aantal van deze boeken en proefschriften blijven bij ons achter omdat zij, om wat voor reden dan ook, nooit worden opgevraagd. Wij hebben hier een overzicht van gemaakt. Graag willen wij de leden van de VNVA de gelegenheid geven een boek of proefschrift van deze lijst toegestuurd te krijgen.

Spelregels:
- per kalenderjaar kunt u slechts 1 boek of proefschrift toegestuurd krijgen;
- per boek vragen wij u om een bijdrage van € 4,00 voor de dekking van de verzendkosten;
- aanvragen per mail via:  vnvamail@vnva.nl;
- wees er snel bij want op is op!

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media