HomeNieuwsPromotiesCaroline Schneeberger - 3 december 2014

Caroline Schneeberger - 3 december 2014

Promotie Caroline klAsymptomatic bacteriuria & urinary tract infections in women
Focus on diabetes mellitus and pregnancy - Rijksuniversiteit Groningen

Promotie Caroline Schneeberger

Op woensdag 3 december verdedigde ons kersverse bestuurslid Caroline Schneeberger haar proefschrift “Asymptomatische bacteriurie en urineweginfecties bij vrouwen, met de focus op diabetes mellitus en zwangerschap”. Een afvaardiging van het bestuur, ook van de afdeling Noord-Nederland, toog naar Groningen, naar het prachtige Academiegebouw.

Met verve zagen we Caroline alle vragen van de promotiecommissie, een bont gezelschap van epidemiologen, een statisticus, internisten/infectiologen, obstetrici en microbiologen beantwoorden. Zij deed dat soms zo snel, dat er nog aardig wat tijd over bleek voor levendige discussies tussendoor. En dat dan ook nog op haar dertigste verjaardag!

Tijdens de receptie, met champagne natuurlijk, vertelde haar moeder nog een persoonlijk verhaal over Caroline, haar carrière en het tot stand komen van dit proefschrift.

Uit zowel de voorpagina van haar proefschrift alsook haar dankwoord maakten we al op dat de graad van doctor (PhD) weliswaar heel eervol is maar ook gepaard gaat met een serie hele banale zaken zoals daar zijn: het verzamelen en onderzoeken van meer dan 1000 urinemonsters (en de hulp die je daarbij nodig hebt), het urenlang invoeren van – naar later blijkt- onbruikbare data, het proberen een artikel in te dienen vanuit de vreemdste plekken in het buitenland (Ecuador, St Maarten, Adelaide) en ga zo maar door.

Je hebt het hem toch maar gefikst, Caroline, van harte! En nu de start van een nieuwe carrière, je vader en grootvader achterna: de microbiologie!

door Calra Peters

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media