HomeNieuwsPromotiesMargje Haverkamp - 17 december 2014

Titel proefschrift: 'Primary immunodeficiencies, Mycobacterial infections, and cytokines'.

Knipsel Omslag HaverkampDit proefschrift onderzoekt de invloed van pro-inflammatoire cytokinen op de gevoeligheid van de mens voor mycobacteriële infecties. Infecties met niet-tuberculeuze mycobacteriën (NTM) komen zelden voor. Omdat NTM sommige mensen ernstig en ook bij herhaling ziek maken, hebben wetenschappers zich lang afgevraagd of genetische afwijkingen daarbij een rol spelen. In de laatste vijftien jaar is dit vermoeden bevestigd. Wereldwijd zijn ruim 360 patiënten met Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Disease (MSMD) bekend. In dit proefschrift wordt NEMO deficiëntie voor het eerst aangemerkt als MSMD. Vervolgens legden wij het verband tussen het vóórkomen van mycobacteriële infecties in jonge kinderen en variaties in IFNG en IL10. Ook onderzochten wij Cryopyrin Associated Periodic Syndrome (CAPS) waarbij een te hoge cytokine productie tot ontsteking leidt. Deze patiënten bleken hun cytokine productie onvoldoende te kunnen verhogen na activatie van hun cellen. Dit bleek onafhankelijk van de IL-1β antagonist Anakinra, een zeer effectief medicijn tegen deze ziekte, en daarom van IL-1β.

Een zich steeds verder ontwikkelende medische wetenschap en toenemende hygiëne zorgen ervoor dat immuundeficiënties slechts in gematigde vorm tot uiting komen. Tegelijkertijd blijven de meest ernstig zieke patiënten nu veelal wel in leven. Deze patiënten zijn een belangrijke bron van informatie over de werking van ons immuunsysteem.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media