HomeNieuwsZwangerschapZwangere vrouw verliest onderzoekstijd

Zwangere vrouw verliest onderzoekstijd

Uitval vrouwen

Zolang er geen fatsoenlijke regeling voor tijdelijke contracten en zwangerschapsverlof is, blijven vrouwen in de wetenschap uitvallen.

Door: Dr. Jellie Sierksma,  postdoctoraal onderzoeker Radboud Universiteit (moeder van een zoon van 8 maanden) & Dr. Sanne Nauts,  postdoctoraal onderzoeker Universiteit Utrecht (moeder van 2 zoons van respectievelijk 2 jaar en 8 maanden).

 

Er is een enorme aanwas aan vrouwelijk talent in de wetenschap (43,5 procent van de promovendi) en toch is maar 17,1 procent van de hoogleraren vrouw. Minister Bussemaker riep onlangs op iets te doen aan 'deze sterk lekkende pijplijn' en universiteiten zetten hun beste beentje voor: Er zijn speciale netwerkdagen, beurzen, quota, en bewustwordingsprogramma's. Stuk voor stuk fantastische initiatieven. Toch blijft die pijplijn zo lek als een mandje. Winnares van de Simon Stevin-prijs, hoogleraar Suzanne Hulscher, oppert dat het wellicht aan vrouwen zelf ligt, omdat ze te bescheiden zijn (Wetenschap, 6 juli). Maar zolang er geen fatsoenlijke regeling voor tijdelijke contracten en zwangerschapsverlof is, blijven vrouwen uitvallen omdat ze te weinig onderzoekstijd hebben en daar kan geen assertiviteitstraining tegenop. Lees meer..

Bron: De Volkskrant.

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media