HomeNieuwsZwangerschapBewegen en dieet verminderen kans keizersnede

Bewegen en dieet verminderen kans keizersnede

Blijf sportief actief en blijf gezond eten tijdens de zwangerschap. Dat beperkt gewichtstoename en verlaagt de kans op een keizersnede, ongeacht leeftijd, pariteit, etniciteit, en BMI van de aanstaande moeder. Alle zwangere vrouwen zouden een dieet- en leefstijladvies moeten krijgen, temeer daar bewegen en een gezond dieet geen negatieve gevolgen hebben voor de uitkomst van de zwangerschap of de neonaat. Dat is in essentie de conclusie van een meta-analyse door The International Weight Management in Pregnancy Collaborative Group, die is gepubliceerd in The BMJ. De auteurs includeerden 36 gerandomiseerde trials (n=12.500).

In een commentaar merken Marian Knight en Charlie Foster op dat zowel obesitas als excessieve gewichtstoename tijdens de zwangerschap zijn geassocieerd met zwangerschapscomplicaties en langetermijngevolgen zoals overgewicht bij kinderen en dus een verhoogde kans bij hen op diabetes en cardiovasculaire ziekten. Volgens beide commentatoren onderstreept de nieuwe meta-analyse dat alle zwangere vrouwen veilig, zonder enig risico kunnen (blijven) bewegen.

 

 

Bron: Medisch Contact, Henk Maassen - 21 juli 2017

BMJ.com, doi: 10.1136/bmj.3119

doi:10.1136/bmj.j3238

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media