HomeNieuwsZwangerschapVrijstelling nachtdiensten

Vrijstelling nachtdiensten

Als je zwanger bent ben je vrijgesteld van nachtdiensten, werken met gevaarlijke stoffen en vaak van andere diensten. Dit is opgenomen in de cao's. Deze afspraken zijn bedoeld om de gezondheid van zwangere en haar kind te beschermen.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media