HomeNVR

NVR

De VNVA heeft zich als lidorganisatie aangesloten bij de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). De Nederlandse Vrouwen Raad streeft naar gelijke rechten en volwaardige participatie van vrouwen op alle terreinen. De NVR, dat zijn alle lidorganisaties gezamenlijk. Onderwerpen die door de NVR op de agenda worden gezet verkrijgen daardoor meer gewicht dan wanneer lidorganisaties dat afzonderlijk doen. De belangrijkste activiteiten van de NVR zijn gericht op politiek en overheid. Bedoeling is de stem van de Nederlandse vrouw in te brengen in de beleidsontwikkeling en -evaluatie, opdat beleidsmaatregelen, wet en regelgeving niet alleen geen - directe of indirecte - nadelige gevolgen hebben voor de positie van vrouwen in Nederland, maar deze idealiter versterken.

Digitale NVR Nieuwsbrieven

De digitale nieuwsbrieven van de Nederlandse Vrouwenraad zijn hier terug te lezen.

 


 

Geslaagde investering in een toekomst na huiselijk geweld

Project de Nieuwe ToekomstIn juni 2016 wordt het project De Nieuwe Toekomst afgesloten. Dit project richt zich op vrouwen met een huiselijk geweld verleden en heeft tot doel hen met een training en persoonlijke begeleiding weer ‘ín hun kracht’ te zetten zodat ze de regie over het eigen leven in handen kunnen nemen. Uiteindelijk doel is economische zelfstandigheid, want dat biedt de beste bescherming tegen (terugval in een situatie van) huiselijk geweld.

Lees meer...

De Nederlandse VrouwenRaad heeft een brief geschreven aan het ministerie van OCW/Directie Emancipatie over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen. Dit is gebeurd in het kader van een consultatieronde die het ministerie hield voorafgaande aan het Ratificeren van het Verdrag van Istanbul door het Nederlandse Parlement. Lees meer.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media