HomeSeksuele intimidatieBetere aanpak seksuele intimidatie geneeskundestudenten

Betere aanpak seksuele intimidatie geneeskundestudenten

Door: Emily Boersma, De Geneeskundestudent - 6 juni 2015

Seksuele intimidatie van geneeskundestudenten is een groot probleem en blijkt lastig aan te pakken. Studenten vinden het vaak moeilijk om een melding te maken, omdat zij bang zijn dat de melding niet anoniem verloopt. Toch is het belangrijk dat seksuele intimidatie gemeld wordt. Er kan namelijk actie ondernomen worden wanneer meerdere meldingen zijn gemaakt.

Hoe gaan faculteiten om met seksuele intimidatie? En is de meldingsprocedure voor seksuele intimidatie de laatste jaren verbeterd? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, heeft De Geneeskundestudent (het voormalig KNMG Studentenplatform) een inventarisatie gedaan. Lees meer.


 

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media