HomeStatuten

Notulen Ledenvergaderingen

Voor leden zijn de notulen van de ledenvergaderingen te downloaden na inloggen via verenigingsdocumenten.

Download: Statuten VNVA
In de Algemene Ledenvergadering van maart 2009 is besloten om de statuten en het huishoudelijk reglement aan te passen. Een projectgroep o.l.v. Corrie Hermann heeft een concept wijziging statuten opgesteld. Dit concept is aan de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2012 voorgelegd en goedgekeurd. De vigerende statuten kunt u downloaden.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media