HomeTrainingenTrainingen

Trainingen

Bezinning in Umbrië, 1 - 7 oktober 2018 

Lees meer...

Kadertraining op Texel

Al vele jaren organiseert Ina Vader in samenwerking met de Vereniging van Vrouwelijke Nederlandse Artsen (VNVA) een training gericht op het versterken van het functioneren van vrouwelijke artsen, zowel op het persoonlijke als het professionele niveau, met een speciale aandacht voor de intercollegiale werkcontacten. 

Lees meer...

Deze leergang, die al 20 jaar wordt verzorgd door Aequo, is bedoeld voor artsen en wetenschappers (vrouwelijke en mannelijke) die een leidinggevende of coördinerende taak hebben binnen een ziekenhuis, een  UMC of wetenschappelijk instituut. Deze leergang sluit aan bij de missie van de VNVA omdat je met deze leergang leert je eigen talenten optimaal te benutten én leert jouw onderzoeksmedewerkers goed te begeleiden. Ook wordt ingegaan op veranderingsprocessen: hoe begeleid je je medewerkers hierbij, maar ook beïnvloed jij jouw omgeving zodat jij de gewenste verandering een succes wordt.
De leergang wordt gegeven door Margreet van Rixtel en Gert-Jan Lind, oprichters van Aequo. 

De brochure, data en kosten vind je hier.

Voor meer informatie of advies kunt u mailen naar: info@aequo.org

Lees meer...

Hoe zorgt U als arts dat U invloed heeft op de gezondheidszorg? Deze vraag staat centraal bij de leergang Medisch leiderschap. De kunst is om de eigen invloedsfeer bewuster in te zetten en te vergroten in relatie tot de patient en daarbuiten. Hierdoor kan de kwaliteit en de beleving van de zorg sterk verbeteren: voor de patiënt, voor uzelf en voor de maatschappij. Deze unieke training heeft als doel persoonlijke groei te faciliteren, visie te ontwikkelen en te leren welke competenties in te zetten om concrete verandering in gang te zetten in de zorg.

Lees meer...

Misschien ben jij ook zo'n vrouwelijke arts, die het aan de buitenkant allemaal voor elkaar heeft: een zinvolle baan, een fijn huis, een vrolijk gezin, een warme vriendenkring en op zijn tijd een mooie vakantie.
Maar die van binnen best wel worstelt... (en dat vertel je liever tegen niemand)
Je voelt de druk van alle taken op je werk en thuis. Je stelt hoge eisen aan jezelf. Je voelt je vaak ontevreden (en dat neem je jezelf kwalijk). Je doet heel erg je best, maar het lijkt niets uit te maken. Je hebt helemaal geen tijd en fut om eens stil te staan bij jezelf. Om eens uit te zoeken hoe je meer voldoening haalt uit je leven. Om te weten wat jij nou diep in je hart wilt. Om ruimte voor jezelf te maken. Om de leukste versie van jezelf te zijn.

Lees meer...

Artsen leren hoe om te gaan met patiënten en leren minder over samenwerken met andere professionals. Eigenlijk krijgt dat pas aandacht als de samenwerking niet meer zo soepel gaat. Als arts heb je diverse professionele samenwerkingsverbanden. Een belangrijk aspect in samenwerken is de onderlinge relatie, van mens tot mens. De manier van samenwerken is afhankelijk van de inbreng van elk individueel groepslid. Iedereen heeft zo zijn voorkeursgewoonten in samenwerken.

Lees meer...

De leergang Strategsich Leiderschap sluit aan bij de VNVA missie, die er naar streeft dat vrouwelijk artsentalent beter benut wordt en er meer vrouwelijke artsen doorstromen naar de top.
De leergang is bestemd voor vrouwelijke artsen die al meerdere jaren hun professionele vaardigheden hebben toegepast en zich nu in een fase bevinden waarin zij meer invloed willen uitoefenen binnen hun werksituatie. Dat kan zowel vanuit een ambitie een leidinggevende of bestuurlijke functie te vervullen, als vanuit de behoefte meer persoonlijk leiderschap op zich te nemen binnen de bestaande werksituatie.

Lees meer...

De training Body & Mind Management wordt gegeven door Vanessa de Vries, arts-coach-therapeut gespecialiseerd in preventie. De training is gericht om vitaal, gezond en met veel plezier te blijven werken. Als arts heb je een grote verantwoordelijkheid, hoge werkdruk en is er een hoge verwachting t.a.v. prestaties op de werkvloer. Onder deze omstandigheden kost stress onbewust veel energie. De externe factoren veranderen meestal niet. De manier waarop je reageert en denkt, kun je wel aanpassen. Perceptie is projectie. Deze training is gericht op behoud van innerlijke rust. Vanuit het gevoel van vertrouwen en zekerheid werk je efficiënter en productiever. De mentale rust zorgt voor een hogere weerbaarheid en vitaliteit. Gun jezelf deze training en zie het als een waardevolle investering. Een investering in het beste van het jezelf.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media