HomeTrainingenTrainingenLeergang Medisch Leiderschap voor Dokters

Leergang Medisch Leiderschap voor Dokters

Hoe zorgt U als arts dat U invloed heeft op de gezondheidszorg? Deze vraag staat centraal bij de leergang Medisch leiderschap. De kunst is om de eigen invloedsfeer bewuster in te zetten en te vergroten in relatie tot de patient en daarbuiten. Hierdoor kan de kwaliteit en de beleving van de zorg sterk verbeteren: voor de patiënt, voor uzelf en voor de maatschappij. Deze unieke training heeft als doel persoonlijke groei te faciliteren, visie te ontwikkelen en te leren welke competenties in te zetten om concrete verandering in gang te zetten in de zorg.

Inhoud workshop

De training biedt professionele handvatten om beter te leren inspelen op de veranderingen in de zorg. Thema’s zijn: persoonlijk leiderschap, medisch leiderschap, organisaties en gezondheidszorg als groter geheel. Met nadruk op concretisering naar de praktijk. De trainers gebruiken kennis, wetenschap en technieken uit de neurowetenschappen, het bedrijfsleven, veranderingstheorieën, leiderschapsstijlen en zingevingsfilosofie. Dit alles wordt uiteraard specifiek toegepast op de (eerstelijns) gezondheidszorg. De training bestaat uit veel actieve werkvormen, zoals in moderne transformatietraining gebruikelijk is.

Leerdoel

Versterken van de competenties van het raamwerk Medisch leiderschap:

  • - Persoonlijke ontwikkeling
  • - Zichtbaarheid, leiden vanuit visie en verantwoordelijkheid nemen
  • - Samenwerken/verbinden
  • - Invloed uitoefenen
  • - Voorbeeldgedrag, patientgericht zijn
  • - Organiseren, verbeteren van zorgkwaliteit
  • - Ondernemen en innoveren, maatschappelijke verantwoordelijkheid

Programma

De training bestaat uit 6 dagen in 4-5 maanden in combinatie met individuele coaching en conference calls met de groep.

De data zijn:

Donderdag 15 november en vrijdag 16 november 2017 (met overnachting): 
- persoonlijk leiderschap en visieontwikkeling 
Vrijdag 15 december 2017
- verbinding met anderen en samenwerken
Vrijdag 19 januari 2018
- veranderen en organisatieleer
Donderdag 15 februari en vrijdag 16 februari 2018 (diner en overnachting is facultatief op kosten deelnemer): 
- gezondheidszorg in een bredere zin en toewerken naar een persoonlijk document

Locatie

Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn.

De training wordt gegeven door:

foto-angelique-van-dam-1 Angelique van Dam, 
huisarts n.p. Supervisor- en intervisor huisartsopleiding, NHG supervisor, individuele- en teamcoach, trainer internationale coachings- en leadership opleidingen. www.lemniscaap.nl
foto-moniek-de-boer-1 Moniek de Boer, 
gynaecoloog, individuele- en teamcoach, intervisor aios en specialisten, vice voorzitter klachtencommissie Jeroen Bosch Ziekenhuis. www.zielenzorg.nl

Leden van de VNVA ontvangen € 300,- korting op deze cursus.

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Aanmelden voor de training kan door een e-mail te sturen naar info@lemniscaap.com.

 

Button-columns

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media