Kadertraining op Texel

Al vele jaren organiseert Ina Vader in samenwerking met de Vereniging van Vrouwelijke Nederlandse Artsen (VNVA) een training gericht op het versterken van het functioneren van vrouwelijke artsen, zowel op het persoonlijke als het professionele niveau, met een speciale aandacht voor de intercollegiale werkcontacten. 

Ina Vader kl

Texel

Sinds een paar jaar geeft Ina de (vernieuwde) training op Texel, 2 blokken van elk 3 dagen.

Lidmaatschap VNVA is niet verplicht om deel te kunnen nemen. VNVA leden ontvangen een korting op de deelnemerskosten.

 

Inhoud

De training is erop gericht dat vrouwelijke artsen, in de context van de eigen keuzes en de nodige balans:

- meer zicht krijgen op hun eigen doelen in werk en leven;

- zich bewuster worden van haar kracht en mogelijkheden;

- die houding en die vaardigheden ontwikkelen om haar kracht en mogelijkheden ook daadwerkelijk en doelbewust in te zetten.

 

Waarom

In alle maatschappen en teams wordt samenwerken een steeds belangrijker onderdeel van het functioneren van de medicus, zoals in het deelnemen aan maatschap- of vakgroepvergaderingen, het vormen van medisch beleid, het aansturen van medewerkers, het opleiden van assistenten en het participeren in de medische staf. Dit maakt het noodzakelijk dat elke medische professional niet alleen vakinhoudelijk goed functioneert, maar ook communicatief en strategisch vaardig is.

Intussen hebben meer dan 1000 vrouwelijke artsen de training gevolgd en uit de evaluaties spreekt onverminderd grote waardering.

Klik hier voor meer informatie over de Kadertraining en evaluaties.

Ina Vader heeft een eigen bureau en is werkzaam als trainer, coach en begeleider bij veranderingsprocessen binnen vakgroepen en maatschappen in de medische wereld. Daarnaast is zij beeldend kunstenaar.

 

Presentatie kadertraining door Ina Vader

 

Planning voor 2018 voor de VNVA-kadertraining en de workshops van Ina Vader

Elke groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers

Groep/blok Data Dagen
78 blok 1 24 t/m 26 januari 2018 woensdag t/m vrijdag
78 blok 2 14 t/m 16 maart 2018 woensdag t/m vrijdag
79 blok 1 04 t/m 06 april 2018 woensdag t/m vrijdag
79 blok 2 30 mei t/m 1 juni 2018 woensdag t/m vrijdag
80 blok 1 19 t/m 21 september 2018 woensdag t/m vrijdag
80 blok 2 07 t/m 09 november 2018 woensdag t/m vrijdag

Aankomst eerste dag: 13:30 uur
Vertrek laatste dag: 16:30 uur.

Klik hier voor meer informatie over de training. 

 

Kosten voor de training in 2018: 2.730,- euro; VNVA-leden ontvangen 80 euro korting.
De prijs is inclusief verblijf en cursuskosten

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media