HomeTrainingenVNVA symposia/congressen

Symposia/congressen (28)

Subcategorieën

Corrie Hermannprijs Symposium

 

Woman Lotta Blokker

 Centraal thema: Vrouw zijn maakt een verschil.

 

Het thema van het Corrie Hermannprijs Symposium van de VNVA is 'Vrouw zijn maakt het verschil'. Het symposium werd gehouden op 18 maart 2017. Tijdens het symposium werd ingegaan op verschillen tussen mannen en vrouwen met een inflammatoire darmziekte. Deze zijn zichtbaar op verschillende niveaus en kunnen leiden tot andere ziekte-uitkomsten bij vrouwen ten opzichte van mannen met deze aandoening. De bewustwording van deze ongelijkheid tussen de geslachten leidt tot een op maat gemaakte management strategie, bijvoorbeeld bij een eventuele zwangerschapswens, en zal uiteindelijk resulteren in een meer kosteneffectieve behandeling. 

 

Aangezien de Corrie Hermannprijs zowel verbonden is met wetenschappelijk onderzoek als ook met het versterken van de positie van de vrouwelijke arts werd het symposium geopend met een inspirerend verhaal over waar de kansen liggen voor de vrouw in de academische wereld. Nu diversiteit zowel in de samenleving als in de zorg steeds meer wordt erkend en gewaardeerd is er toenemende behoefte aan vrouwelijk leiderschap, met een frisse aanpak van medisch wetenschappelijk onderzoek.

 

 Aan het eind van het symposium vond de uitreiking plaats van de Corrie Hermann Prijs 2017 aan prof. dr.  C.J. (Janneke) van der Woude. 

  

 

Titel beeld: 'Woman', 2003, brons, 45 x 35 x 26 cm, door: Lotta Blokker 

 

  

Presentaties:

Klik op de titel van de lezing om de presentatie te bekijken.

Hanneke Takkenberg De vrouw in de academische wereld: kansen voor nu
Hanneke Takkenberg (professor of Clinical decision making in cardio-thoracic interventions, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)
Maikel Peppelenbosch 0416-001 De vrouwelijke immunologie: reden voor genderspecifiek behandelen?
Maikel Peppelenbosch (‎hoogleraar Experimentele Gastro-enterologie en hoofd van het laboratorium voor Gastro-enterologie en Hepatologie, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)
MDL-Fidder-Herma Vrouwspecifieke behandelstrategieën: kansen voor kostenbeheersing?
Herma Fidder (MDL-arts, gespecialiseerd in inflammatoire darmziekten, Universiteit Medisch Centrum Utrecht)
Annemarie de Vries Extra intestinale manifestaties van inflammatoire darmziekten
Annemarie de Vries (MDL-arts, gespecialiseerd in ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)
Janneke van der Woude 0615-018 Zwangerschap en een inflammatoire darmziekte: een ongelukkige combinatie?
Janneke van der Woude (MDL arts, gespecialiseerd in inflammatoire darmziekten zoals IBD, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)

 

Locatie:

Gertrudis Kapel, Willemsplantsoen 1c, 3511 LA Utrecht

GertrudisKapel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoverslag:

{gallery}FotoCorrieHermannprijsSymposium2017{/gallery}

 

Toon items...

door Wybrich Cnossen

Het Corrie Herman Symposium was een dag om naar uit te kijken voor een grote groep vrouwelijke artsen, liefhebbers en de VNVA. Het samengestelde programma door de prijswinnares bood een up-date over genderspecifieke onderwerpen binnen het MDL-specialisme met voorafgaand een interessante presentatie over het thema ‘de vrouw in de academische wereld’.

Een vrouwenprobleem aan de top?
Professor Hanneke Takkenberg sprak over haar ervaringen en de aandacht voor diversiteit en vrouwelijk talent. Als voorzitter van het Erasmus Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren vertelde ze over het creëren van gelijke kansen, het benutten van diversiteit en de voordelen van genderverschillen. Zij stelde de vraag: hoe is het mogelijk dat er meer vrouwen dan mannen geneeskunde studeren en in de medische sector werken, maar slechts een kleine groep (~15%) vrouwen hebben een hoog level bereikt? Deze scheve verhouding bestaat al tijden. Sinds enkele jaren hebben de universiteiten in Nederland als doel gesteld om het aantal vrouwelijke hoogleraren te verhogen om een evenwichtige man-vrouw-verdeling te vormen.
Is een laag percentage vrouwelijke hoogleraren een ‘vrouwenprobleem’? Uit een opiniepeiling blijkt dat sommigen dat wel vinden. Dit zou te maken hebben met de motivatie, familiezaken of minder goede prestaties door vrouwen. Er werd zelfs beweerd dat vrouwen fysiek minder in staat zouden zijn om hogere functies (of meerdere taken) te kunnen uitvoeren. Professor Takkenberg stelt dat gender diversiteit in de 21e eeuw geen vrouwenkwestie is, maar zo is gemaakt. Integendeel, het is van vitaal belang voor het medisch bedrijf.

Lees meer...

door Clara Peters

De voorjaarsledenvergadering werd gestart met een voorstelronde van de aanwezige leden, sommigen al langer bekend en actief op de vergaderingen, anderen voor het eerst. Zelf had ik een introduce meegebracht, die recent enkele dagdelen in mijn huisartsenpraktijk meeliep. Deze Afghaanse arts, in eigen land internist, is hier bezig met alle assessments en toetsen om hier haar Nederlands basisartsdiploma te behalen. Zij kwam bij mij terecht op vraag van een ander VNVA-lid, die voor haar een stageplek zocht in het Rotterdamse. Het netwerk werkt!

Voorzitter Sylvia Buis heette nieuwe leden welkom en herdacht ook leden die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Aan de hand van de notulen en het jaarverslag van 2016 werd duidelijk dat ondanks de huidige zorgen over de toekomst van de VNVA als vereniging er toch afgelopen jaar een aantal succesvolle activiteiten, zoals het Carrièreboostsymposium, het Gendersymposium en de netwerkavonden konden worden georganiseerd. Deze werden ook door de leden erg gewaardeerd.

Lees meer...

Het symposium werd geopend het jong vrouwenkoor “Roxie” waarvan VNVA-bestuurslid Ineke Postma deel uitmaakt. Het koor zingt pop, gospel,musical maar ook licht klassiek in verschillende talen. Het koor is genoemd naar “Roxie” (uit de musical Chicago), een vrouw vol toekomstplannen die in de gevangenis van Chicago is beland. Ze komt vrij doordat ze staat voor haar idealen, in de volle overtuiging dat ze die waar kan maken. Niet het slechtste rolmodel lijkt me. Een van de gezongen nummers ”Girls talk” sprak mij erg aan.

Dagvoorzitter Omaima el Tahir stelde zich voor. Binnenkort legt zij de artseneed af, ze vertelde in een notendop wat zij tijdens haar opleiding al had gedaan en dat was niet niks! Naast EHBO aan geneeskunde studenten, bijles aan kinderen van een basisschool, zat ze in het bestuur van de studentenraad, was assessor aan de VU, triagist op de huisartsenpost en gaat nu een promotietraject doen in de kinderinfectiologie. Een echte duizendpoot! Zij vertelde ook hoe ze, geïnspireerd door Simon Sineks TedX-talk “How great leaders inspire action” aan de hand van de Golden Circle van M.L. King (why, how, what) leerde keuzes te maken, nee te leren zeggen maar ook lief voor zichzelf te zijn.
Zij stelde de met enig mysterie omgeven aangekondigde “special guest” voor: Hadjar Benmiloud, bekend columniste van o.a. Metro, die – na wat beginsores door een weigerende computer- ons vergastte op een prachtige column, die het liefdesverdriet beschreef tussen zichzelf (en heel veel andere potentiele patiënten) en de zorgverzekeraar; een relatie waarbij vanuit de zorgverzekeraar de patiënt niet vertrouwd lijkt te worden, waar de zorg steeds duurder wordt maar ook minder toegankelijk en waarbij de relatie zelf steeds zieker wordt…..Hoe herkenbaar!

Lees meer...
Door Wybrich Cnossen

 

Na een heerlijke lunch met tussendoor kennismaking en gesprekken met deelnemers van het middagsymposium, werd door Hedwig Vos de opening en welkomstwoord gegeven van een leerzame middag over genderspecifieke zorg.

Hoewel verschillende tussen mannen en vrouwen bekend zijn, werd ik met herkenbare voorbeelden van sociale en zorg gerelateerde verschillen tussen mannen en vrouwen toch verrast tijdens de eerste presentatie van Toine Lagro. Een weg naar gender specifieke gezondheidszorg met verdere implementatie van het topic ‘gender’ in medische curricula ligt nog open.

Lees meer...
Terugblik door Ineke Postma

Op zaterdag 19 maart vond in het van der Valk hotel in Veenendaal een succesvol VNVA gendersymposium plaats. De interesse voor dit symposium was groot; er waren maar liefst 103 bezoekers!

Dr. Hedwig Vos, huisarts en dagvoorzitter, gaf een mooie inleiding op de dag. Vervolgens was het woord aan dr. Toine Lagro-Janssen, emeritus hoogleraar Vrouwenstudies  uit het Radboud UMC Nijmegen. Zij sprak over de weg naar een gender-sensitief medisch curriculum. De eerste stappen hierin zijn gezet, maar implementatie van genderverschillen in de medisch curricula moet zeker nog gepromoot worden en iedereen die betrokken is bij het geven van medisch onderwijs wordt dan ook van harte uitgenodigd hier een bijdrage aan te leveren.

Lees meer...

De Corrie Hermannprijs 2015 werd op 10 oktober 2015 uitgereikt aan Dr. (Jeanine) J.E. Roeters van Lennep tijdens het symposium dat ter ere van de prijswinnares wordt georganiseerd. Titel van het symposium: “Gendersensitieve geneeskunde: van utopie naar klinische praktijk."

01 PrijswinnaresDe CHP-commissieleden beschrijven de prijswinnares - en de onderbouwing voor de toekenning van de CHP 2015 - als volgt:

Bij dr. Jeanine Roeters van Lennep zit het thema ‘Gender’ en Hart en Vaatziekten min of meer in de genen. Ze promoveerde op het onderwerp in 2001, nog voordat ze afstudeerde als arts.

Aanvankelijk wilde ze cardioloog worden, maar ze koos uiteindelijk voor de vasculaire geneeskunde om haar interesse voor gender & vasculaire schade beter vorm te kunnen geven. In de afgelopen 15 jaar heeft zij zich ontwikkeld tot expert op het terrein van gender& lipidenstoornissen, diabetes en vrouwspecifieke hormonale problematiek. Sinds haar aanstelling in 2010 als staflid vasculaire interne in het ErasmusMC heeft zij een aantal belangrijke projecten geïnitieerd, zowel op het terrein van de patiëntenzorg, wetenschap als nascholing. Zij startte samen met de afdeling gynaecologie/obstetrie een multidisciplinaire polikliniek voor vrouwen na een doorgemaakte ernstige zwangerschapshypertensie en maakte de afgelopen jaren deel uit van de richtlijncommissie cardiovasculair risico binnen de NVOG. Samen met de afdeling epidemiologie heeft zij een jaarlijkse onderwijscyclus over Gender&Women’s Health opgezet, die ook vanuit het buitenland goed wordt bezocht. Zij richtte de multidisciplinaire werkgroep EVA op binnen het ErasmusMC, met als doel de multidisciplinaire samenwerking op het terrein van Womens’ Health te verbeteren. Haar wetenschappelijke prestaties zijn sterk groeiende.

Jeanine heeft een tomeloze inzet en is zeer getalenteerd om ook anderen te enthousiasmeren. Daarbij is ze oprecht, werkt ze graag samen en heeft zij een groot empathisch vermogen voor haar collega’s en haar patiënten. Zij raakte de CHP- commissieleden door haar grote enthousiasme en gedrevenheid, waarbij ze fungeert als een belangrijk rolmodel voor de huidige jonge generatie artsen. Als je maar wilt, is er blijkbaar ook veel mogelijk! Jeanine combineert een jong gezin met een ambitieus carrièrepad, waarvan het einde nog niet in zicht is. Ze spreekt aan doordat ze barrières doorbreekt met een goed oog voor het belang van anderen om haar heen.


 Impressie van het symposium door Clara Peters

 

 

Lees meer...

Duvekot-NZwangerschap: de fietsproef voor een ‘gezond’ leven?
Dr. (Hans) J.J. Duvekot, gynaecoloog-perinatoloog, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
Dat het intra-uteriene milieu de foetus programmeert voor gezondheid en ziekten tijdens het extra-uteriene leven is genoegzaam bekend. Dat aan het verloop van een zwangerschap en met name die van de gecompliceerde zwangerschap een voorspelling over gezondheid en ziekten tijdens het vervolg van het leven van de moeder kunnen worden gedaan, is relatief nieuw. Hoe sterk is nu dievoorspellende waarde van het verloop van de zwangerschap? Helpt het om hierop in te spelen met preventieve maatregelen?

Lees meer...

image-2015-09-01Onderwerp lezing: Sekse en hart- en vaatziekten: Herziening onderzoeksontwerp noodzakelijk
Dr. (Maryam) M. Kavousi, Erasmus MC Rotterdam
Traditioneel was onderzoek op het gebied van hart- en vaatziektenten onrechte alleen gericht op mannen omdat deze aandoeningen typische ‘mannenziekten ’ zouden zijn.
Het resultaat hiervan was dat de resultaten niet noodzakelijkerwijs ook generaliseerbaar waren voor vrouwen. Tot nu toe zijn vrouwen in epidemiologisch onderzoek naar hart-
en vaatziekten ondervertegenwoordigd. Het is tijd om rekening te houden met deze geslachtverschillen bij het ontwerpen van epidemiologisch onderzoek naar hart- en vaatziekten...

Lees meer...

AntoinettefotoOnderwerp lezing: Gendersensitief basaal onderzoek: zoeken naar een oplossing voor migraine
Dr. (Antoinette) A. Maassen van den Brink, farmacoloog, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
Migraine komt 2-3 keer zo veel voor bij vrouwen dan bij mannen. Het voorkomen van de aanvallen bij vrouwen is sterk afhankelijk van hormonale veranderingen zoals menarche, menstruatie, zwangerschap en menopauze. Deze epidemiologische, beschrijvende kennis is relevant, maar biedt onvoldoende aanknopingspunten voor het ontwikkelen van effectievere therapieën. Hiervoor zijn mechanistische, basale studies nodig. Vanuit het perspectief van migraine wordt een aantal gender relevante aspecten besproken en getoond hoe deze via translationele studies weer naar de klinische situatie vertaald kunnen worden.

Lees meer...

Prof. Dr. (Eric) J.H. MeulemanOnderwerp lezing: Urologische mannenemancipatie. 10 jaar later
Prof. Dr. (Eric) J.H. Meuleman, uroloog androloog, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam
In 2005 werd aan het VUmc de leerstoel andrologische urologie ingesteld.
De aanleiding vormden het opvallend verschil in levensverwachting tussen man en vrouw (gendergap) en de vraag om vanuit het urologisch perspectief naar mogelijkheden te zoeken dit verschil terug te dringen. In deze lezing wordt teruggeblikt op de afgelopen 10 jaar.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media